Dansk hjælp til kinesisk varmeplanlægning kan give stor klimagevinst

Pressemeddelelser   •   Mar 25, 2019 15:50 CET

Energistyrelsen har søsat et pilotprojekt sammen med Kinas Nationale Center for Energieffektivisering (NECC). Projektet peger på et enormt potentiale for renere og mere effektiv fjernvarme i Kina og dermed store klimagevinster.

Danske erfaringer skal hjælpe Tyrkiet med udbygning af offshore vind

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2019 07:10 CET

Danmark har underskrevet en udvidelse af det eksisterende energisamarbejde mellem Tyrkiet og Danmark, som betyder, at Energistyrelsen nu kan lancere et nyt myndighedssamarbejde med Tyrkiet med fokus på offshore vind. Siden 2017 har Energistyrelsen støttet den grønne omstilling i opvarmningssektoren i Tyrkiet, som nu også ønsker at drage nytte af de danske erfaringer med udbygning af havvind.

Her er de fire grundbeløbsinitiativer i energiaftalen

Nyheder   •   Mar 18, 2019 11:04 CET

​Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. I energiaftalen er der afsat samlet 540 mio. kr. til fire initiativer, der er målrettet værker, der frem til udgangen af 2018 har modtaget grundbeløbsstøtte. Nedenfor gives information om de fire initiativer, herunder hvornår der kan søges om støtte.

Fald i PSO-tariffen for 2. kvartal 2019

Nyheder   •   Mar 14, 2019 11:27 CET

PSO-tariffen for 2. kvartal 2019 er fastsat til 2,1 øre per kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for 1. kvartal, og er desuden væsentlig under tariffen for 2. kvartal 2018.

Energistyrelsen hjælper Egypten på rejsen mod en grønnere fremtid

Pressemeddelelser   •   Mar 13, 2019 11:24 CET

Egypten bliver partnerland nummer 15 i Energistyrelsens række af bilaterale samarbejder. Samarbejdet vil fokusere på at sikre mere vedvarende energi i det egyptiske energisystem, og skal hjælpe Egypten med at nå sin målsætning om at øge andelen af vedvarende energi i elforbruget fra 9 % til 43 % inden 2035.

Energistyrelsen igangsætter supplerende VVM-proces for Vesterhav Nord

Pressemeddelelser   •   Mar 13, 2019 09:32 CET

Energistyrelsen har den 12. marts 2019 modtaget en anmodning fra Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S om ny miljøkonsekvensvurdering for Vesterhav Nord Havvindmølleprojekt. Energistyrelsen imødekommer denne anmodning, og det betyder, at en ny VVM-proces for Vesterhav Nord projektet nu igangsættes.

Forbindelsen fra Thor havvindpark til land konkurrenceudsættes

Pressemeddelelser   •   Mar 12, 2019 12:50 CET

Thor skal i lighed med tidligere havvindudbud i Danmark udbydes på baggrund af udbud med forhandling, og ilandføringsforbindelsen til fastlandet konkurrenceudsættes og vil indgå som en del af udbuddet.

Høring: Bredbåndspuljen 2019

Nyheder   •   Mar 11, 2019 10:14 CET

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om bredbåndspuljen i 2019 i høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 8. april 2019 kl. 12.

Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre ændringer i forhold til bekendtgørelsen, der gælder for 2018-puljen:

 • der er indført krav om anvendelse af en ny standardskabelon ved indhentelse af fuldmagter
 • der er fastsat frister for indgivelse af klager over Energistyrelsens afgørelser i forhold til bredbåndspuljen 2019.
 • der er foretaget en række redigeringsmæssige justeringer

Høringen giver mulighed for at komme med bemærkninger til Energistyrelsen til bekendtgørelsens bestemmelser samt til vejledningen til bredbåndspuljen 2019.

Høringsdokumenterne er tilgængelige på Høringsportalen.

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest mandag den 8. april 2019 kl. 12 og skal sendes til adressen tele@ens.dk.

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.

Indberetning af udrulningsplaner og ny dækning

Bredbåndsudbydere har mulighed for at bidrage til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser med oplysninger om den eksisterende dækning. Udbyderne har samtidig mulighed for at bidrage med oplysninger om konkrete udrulningsplaner inden for de kommende tre år, som kortlægningen bør tage højde for.

Bredbåndsudbydernes frist for at afgive sådanne oplysninger er fredag den 22. marts 2019 kl. 12 på adressen analysestat@ens.dk.

Indberetning skal ske via et indberetningsskema, som 27. februar 2019 blev udsendt til alle bredbåndsudbydere, Energistyrelsen er bekendt med. Indberetningsskemaet kan også fås ved at skrive til analysestat@ens.dk.

Hvis Energistyrelsen ikke har hørt fra en bredbåndsudbyder inden fristen, anvendes udbyderens seneste indberetning af dækning til kortlægningen af støtteberettigede adresser.

Kontakt vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning:

Fuldmægtig Christine Pallesen: 33 92 68 95 eller cpa@ens.dk

Fuldmægtig Berrit Vilstrup: 33 92 67 67 eller bcv@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær: 33 92 79 13 eller hkj@ens.dk

Kontakt vedrørende indberetning af udrulningsplaner og ny dækning:

Specialkonsulent Hans Teglhus Møller: 33 92 75 85 eller htm@ens.dk

Fuldmægtig Katrine Wulff: 33 92 75 11 eller kwu@ens.dk

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om bredbåndspuljen 2019 i høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 8. april 2019 kl. 12.

Læs mere »

HOFOR får forundersøgelsestilladelser til to havvindmølleprojekter i Øresund

Nyheder   •   Mar 06, 2019 10:03 CET

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 givet Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i to områder i Øresund: et område øst for Saltholm i Øresund (Nordre Flint) og et område syd for Aflandshage i Øresund.

Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen

Nyheder   •   Feb 28, 2019 17:27 CET

Nordsøen bliver det kommende hjem for en af verdens største havvindmølleparker, der kan levere strøm til 800.000 husstande.

Billeder & Videoer 3 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfaph@lyeniqs.vmdkcw
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • mofsc@zcenmks.efdkbr
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark