Sbja3uyfqjdjzkdfzb2p

Aflysning af teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 14:21 CET

Energistyrelsen må beklageligvis aflyse det planlagte arrangement fredag den 23. marts kl. 13.00.

Media no image

Antallet af LED-pærer i hjemmet er mere end firdoblet siden 2012

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 07:30 CET

Udbredelsen af LED-pærer har været støt stigende siden deres indtog på det danske marked i 2010, viser ny rapport om danske husstandes lyskilder. Anderledes ser det ud for halogenpæren, hvis andel har været nedadgående siden 2014.

Gyldne tider for LED

LED-pærer har haft gyldne tider, siden de indtog markedet tilbage i 2010. Udbredelsen har kun været støt stigende siden da, og i 2016 overgik lyskilden alle andre lyskilder på markedet. Antallet af LED-pærer i en dansk gennemsnits husstand er mere end firdoblet siden 2012. Samtidig ses det, at lysstofrør, halogenpærer og lavenergipærer er gået fra en stabil udbredelse i årene 2012-2014 til en nedadgående kurve siden 2014.

Ændring i adfærd

Den brede befolkning har taget LED-pæren til sig, da 71,5 pct. af alle danske husstande i 2016 havde mindst én LED-pære i husstanden. Før 2012 udskiftede befolkningen glødepæren med lavenergipærer og halogenpærer. Men siden 2012 har LED-pæren ændret denne adfærd, og i 2016 var LED-pæren den mest dominerende på lyskilde-markedet for private husstande. Se nedestående graf.

Kilde: Energistyrelsens ELMODEL-bolig rapport. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2016. Udgivet august 2017.

Tendensen fortsætter

Det er ikke længere kun de mest dedikerede forbrugere, som benytter sig af LED-pærer som lyskilde. Udbredelse af kendskabet til LED-pærens gode egenskaber til den brede befolkning, pærens betydelige prisfald og øget kvalitet af LED-pærer har siden 2010 været årsag til en stigende udbredelse af denne lyskilde frem for andre lyskilder såsom lavenergipærer eller halogenpærer.

Glødepærens erstatninger falder i udbredelse

Udbredelsen af LED belysning sker ligeledes på bekostning af glødepærens afløsere, lavenergipæren og halogenpæren. I 2016 havde dansk familie 6,5 lavenergipære i hjemmet, hvilket er et fald på 3,1 pærer siden 2014. Det samme billede tegner sig for halogenpæren, der er faldet med 2 pærer pr. husstand siden 2014. Reduktionen af de to typer af lyskilder bevidner den bevidsthed, som de danske forbrugere har fået om besparelserne, der er ved at købe pærer med en længere levetid og lavere energiforbrug.

Glødepærens udfasning

På under to årtier er glødepæren gået fra at være den anden mest populære form for pære til nu at være den anden mindst populære pære. Kurven for andelen af glødepærer har været stærkt nedadgående siden 2004. På det tidspunkt havde en gennemsnitlig dansk husstand omkring 13 glødepærer, hvorimod dette var faldet til omkring 2 glødepærer i 2016. Siden år 2010 har glødepæren været under udfasning, og i 2012 kom et endeligt forbud mod produktion af glødepærer. I 2016 bruger 54,4 pct. af danske husstande ikke længere glødepærer som lyskilde.

Der er penge at spare

En LED-pære med 470 lumen bruger 7 kWh/år, svarende til energimærke A+, og har derfor markedets laveste energiforbrug. Til forskel bruger en ækvivalent halogenpære hele 30 kWh/år, svarende til energimærke C. Der kan derfor være en stor besparelse ved at skifte sine lyskilder til den energibesparende LED-pære. 

Energistyrelsen skønner, at skiftet til LED-pærer har medført, at belysningens andel af en gennemsnitlig husstands energiforbrug er faldet med en fjerdedel mellem 2012 og 2016. Det betyder, at en typisk husstand sparer mellem 100 og 150 kilowatt-timer om året svarende til 200 - 300 kroner på elregningen.

Du kan læse mere om belysning for private husstande på SparEnergi.dk.

Læs mere om energiforbrug for de enkelte lyskilder eller vejledning om gode energivaner.

Kontakt

Thore Stenfeldt,+45 3392 7704, tst@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Udbredelsen af LED-pærer har været støt stigende siden deres indtog på det danske marked i 2010, viser ny rapport om danske husstandes lyskilder. Anderledes ser det ud for halogenpæren, hvis andel har været nedadgående siden 2014.

Læs mere »
Zikykda2qsms8wpyapit

Energistyrelsen indgår aftale med amerikanske Pittsburgh om fjernvarme og energiplanlægning

Pressemeddelelser   •   Mar 21, 2018 07:19 CET

Samarbejdet vil skabe en køreplan for bæredygtig energi i Pittsburgh, der skal bidrage til at bringe byen tættere på målet om at reducere byens CO2-udledning med 50 procent i 2030 samt at have en 100 procent grøn elforsyning i 2030.

Sbja3uyfqjdjzkdfzb2p

Invitation til teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2018 11:16 CET

Energistyrelsen vil offentliggøre Basisfremskrivning 2018 fredag den 23. marts 2018 og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater.

Yrwzf34bhbxqqf14xtus

PSO-tariffen for 2. kvartal 2018 bliver 14,7 øre per kWh

Pressemeddelelser   •   Mar 16, 2018 10:33 CET

PSO-tariffen for 2. kvartal 2018 er fastsat til 14,7 øre per kWh. Det er på niveau med PSO-tariffen for 1. kvartal 2018.

Kekybpokoo7oyb2ndafk

Høring af materiale for kommende 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktion

Nyheder   •   Mar 08, 2018 09:32 CET

Energistyrelsen har sendt udkast til auktionsmateriale for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen i høring. Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der i 2018 skal holdes auktion over disse frekvensbånd, og at frekvenserne skal tildeles landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag. Frist for høringssvar er 9. april 2018.

Tfqac3k5vydn8ywpqi8f

Rapport viser vejen mod mere vindkraft i Etiopien

Pressemeddelelser   •   Mar 06, 2018 13:38 CET

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet og etiopiske partnere en ”roadmap” rapport om, hvordan der bedst muligt kan udbygges med vindkraft i Etiopien. Fokus i rapporten er på udvikling af udbud, som kan tiltrække private investeringer og medvirke til, at Etiopien kan udvikle sig til en mellemindkomstøkonomi i det næste årti.

Esabzhnjogvgcsentcl9

Regeringen med ambitiøst teleudspil: Alle danskere skal med på de digitale motorveje

Nyheder   •   Mar 05, 2018 12:50 CET

Op mod 25.000 adresser får bedre mobildækning, bredbåndspuljen forlænges og forøges, fremtidens teknologier skal udnyttes bedre, og telebranchen skal have bedre investeringsvilkår. Det er nøgleordene i det mest ambitiøse teleudspil i næsten 20 år, hvor regeringen sætter klare mål for fremtidens telepolitik.

Myvkt51yjg3a4qqeielc

Mål din internethastighed på Tjekditnet.dk

Pressemeddelelser   •   Mar 05, 2018 09:28 CET

Med en ny hastighedsmåler på Tjekditnet.dk kan man nu både måle hastigheden på internetforbindelsen på computeren og som noget nyt også på mobiltelefonen og din tablet. På Tjekditnet.dk kan du også finde informationer om, hvilken internetforbindelse du kan få på din adresse.

Khusuqgrawvtijm9rkap

Energistyrelsen godkender salget af Mærsk Olie og Gas A/S

Pressemeddelelser   •   Mar 02, 2018 08:15 CET

Energistyrelsen har den 28. februar godkendt, at Mærsk Olie og Gas A/S overdrages til Total SA. Godkendelsen sker efter en undersøgelse af køberens økonomiske styrke og tekniske formåen samt evne til at drive og udvikle Eneretsbevillingen.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfeih@yeenljs.dk
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • moc@enxms.djtmgiqqdk
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark