Eybn0ocdbwksk7ncklta

Besøg fra det kinesiske energiministerium

Nyheder   •   Apr 19, 2018 14:13 CEST

En delegation ledet den kinesiske Deputy Director General for vedvarende energi, Liang Zhipeng, har siden i mandags været på besøg hos den danske offshore industri. Delegationen tæller repræsentanter fra ministeriet, det kinesiske State Grid og andre vigtige aktører indenfor offshore vind i Kina.

G1p3uym930dgslw70zsn

Flere er beskæftigede med energi

Pressemeddelelser   •   Apr 18, 2018 07:16 CEST

I 2016 beskæftigede energisektoren under ét omkring 73.400 fuldtidsbeskæftigede personer. Det svarer til godt 3 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Det viser ny analyse, der samtidig peger på, at den grønne andel af energibeskæftigelsen er stigende og nu udgør 43 pct.

Sbja3uyfqjdjzkdfzb2p

Basisfremskrivning 2018: Energien bliver grønnere nogle år endnu

Pressemeddelelser   •   Apr 13, 2018 10:00 CEST

Danmarks samlede andel af vedvarende energi vokser i de næste 2-3 år, og Danmark vil overopfylde sin EU-forpligtelse i 2020. Uden nye energipolitiske tiltag vender udviklingen i 2021, så der i 2030 vil være en manko på godt 10 procentpoint i forhold til regeringsgrundlagets målsætning om, at mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Tvo0vvalftojbbl31i20

Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning sendt i høring

Nyheder   •   Apr 12, 2018 11:38 CEST

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 9. maj 2018.

Sbja3uyfqjdjzkdfzb2p

Opdatering: Invitation til teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

Pressemeddelelser   •   Apr 10, 2018 09:16 CEST

Energistyrelsen vil offentliggøre Basisfremskrivning 2018 fredag den 13. april 2018 og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater.

W3qxlpbfds6sqyzndtoi

Ny geotermitilladelse på Lolland-Falster

Pressemeddelelser   •   Apr 06, 2018 13:35 CEST

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har meddelt tilladelse til Nail Resources Denmark B.V. til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning på Lolland og Falster.

Lwmn5enmbbp5zsfgh21o

Stor stigning i forbruget af vedvarende energi i 2017

Pressemeddelelser   •   Apr 04, 2018 16:00 CEST

Forbruget af vedvarende energi steg knap 11 pct., mens kulforbruget faldt med 21 pct. i 2017. Samlet set betød det et stort fald i udledningen af energirelateret CO2. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2017, der også viser, at Danmarks selvforsyningsgrad steg sidste år.

Qxfsk8yeaeyrgr26ti1s

Søg støtte til etablering af Wi-Fi i det offentlige rum

Nyheder   •   Apr 03, 2018 12:29 CEST

Kommuner, som ønsker at etablere gratis Wi-Fi i det offentlige rum, kan søge om EU-tilskud. Tilskuddet tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Første ansøgningsrunde åbner den 15. maj.

Sbja3uyfqjdjzkdfzb2p

Aflysning af teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 14:21 CET

Energistyrelsen må beklageligvis aflyse det planlagte arrangement fredag den 23. marts kl. 13.00.

Media no image

Antallet af LED-pærer i hjemmet er mere end firdoblet siden 2012

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 07:30 CET

Udbredelsen af LED-pærer har været støt stigende siden deres indtog på det danske marked i 2010, viser ny rapport om danske husstandes lyskilder. Anderledes ser det ud for halogenpæren, hvis andel har været nedadgående siden 2014.

Gyldne tider for LED

LED-pærer har haft gyldne tider, siden de indtog markedet tilbage i 2010. Udbredelsen har kun været støt stigende siden da, og i 2016 overgik lyskilden alle andre lyskilder på markedet. Antallet af LED-pærer i en dansk gennemsnits husstand er mere end firdoblet siden 2012. Samtidig ses det, at lysstofrør, halogenpærer og lavenergipærer er gået fra en stabil udbredelse i årene 2012-2014 til en nedadgående kurve siden 2014.

Ændring i adfærd

Den brede befolkning har taget LED-pæren til sig, da 71,5 pct. af alle danske husstande i 2016 havde mindst én LED-pære i husstanden. Før 2012 udskiftede befolkningen glødepæren med lavenergipærer og halogenpærer. Men siden 2012 har LED-pæren ændret denne adfærd, og i 2016 var LED-pæren den mest dominerende på lyskilde-markedet for private husstande. Se nedestående graf.

Kilde: Energistyrelsens ELMODEL-bolig rapport. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2016. Udgivet august 2017.

Tendensen fortsætter

Det er ikke længere kun de mest dedikerede forbrugere, som benytter sig af LED-pærer som lyskilde. Udbredelse af kendskabet til LED-pærens gode egenskaber til den brede befolkning, pærens betydelige prisfald og øget kvalitet af LED-pærer har siden 2010 været årsag til en stigende udbredelse af denne lyskilde frem for andre lyskilder såsom lavenergipærer eller halogenpærer.

Glødepærens erstatninger falder i udbredelse

Udbredelsen af LED belysning sker ligeledes på bekostning af glødepærens afløsere, lavenergipæren og halogenpæren. I 2016 havde dansk familie 6,5 lavenergipære i hjemmet, hvilket er et fald på 3,1 pærer siden 2014. Det samme billede tegner sig for halogenpæren, der er faldet med 2 pærer pr. husstand siden 2014. Reduktionen af de to typer af lyskilder bevidner den bevidsthed, som de danske forbrugere har fået om besparelserne, der er ved at købe pærer med en længere levetid og lavere energiforbrug.

Glødepærens udfasning

På under to årtier er glødepæren gået fra at være den anden mest populære form for pære til nu at være den anden mindst populære pære. Kurven for andelen af glødepærer har været stærkt nedadgående siden 2004. På det tidspunkt havde en gennemsnitlig dansk husstand omkring 13 glødepærer, hvorimod dette var faldet til omkring 2 glødepærer i 2016. Siden år 2010 har glødepæren været under udfasning, og i 2012 kom et endeligt forbud mod produktion af glødepærer. I 2016 bruger 54,4 pct. af danske husstande ikke længere glødepærer som lyskilde.

Der er penge at spare

En LED-pære med 470 lumen bruger 7 kWh/år, svarende til energimærke A+, og har derfor markedets laveste energiforbrug. Til forskel bruger en ækvivalent halogenpære hele 30 kWh/år, svarende til energimærke C. Der kan derfor være en stor besparelse ved at skifte sine lyskilder til den energibesparende LED-pære. 

Energistyrelsen skønner, at skiftet til LED-pærer har medført, at belysningens andel af en gennemsnitlig husstands energiforbrug er faldet med en fjerdedel mellem 2012 og 2016. Det betyder, at en typisk husstand sparer mellem 100 og 150 kilowatt-timer om året svarende til 200 - 300 kroner på elregningen.

Du kan læse mere om belysning for private husstande på SparEnergi.dk.

Læs mere om energiforbrug for de enkelte lyskilder eller vejledning om gode energivaner.

Kontakt

Thore Stenfeldt,+45 3392 7704, tst@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Udbredelsen af LED-pærer har været støt stigende siden deres indtog på det danske marked i 2010, viser ny rapport om danske husstandes lyskilder. Anderledes ser det ud for halogenpæren, hvis andel har været nedadgående siden 2014.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfh@ens.dk
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • moc@ens.dk
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark