Horns Rev 3 Havmøllepark får tilladelse og bevilling til elproduktion

Pressemeddelelser   •   Aug 14, 2018 11:38 CEST

Energistyrelsen har meddelt Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S elproduktionstilladelse til Horns Rev 3 Havmøllepark, som opstilles 29-44 kilometer vest for Houstrup Strand på den jyske vestkyst. Samtidig er der underskrevet elproduktionsbevilling for parken. Produktionen fra havmølleparkens 49 vindmøller svarer til det årlige forbrug i 425.000 husstande.

Ny Nord Stream 2 ansøgning modtaget

Pressemeddelelser   •   Aug 10, 2018 10:39 CEST

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2-selskabet om tilladelse til anlæg af transitrørledninger i dansk farvand.

Basisfremskrivning 2018 – nu på engelsk

Nyheder   •   Aug 08, 2018 12:51 CEST

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2018, som blev offentliggjort den 13. april 2018, kan nu fås i en engelsk oversættelse.

Energistyrelsen udgiver ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Nyheder   •   Jul 06, 2018 14:46 CEST

Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Vejledningen beskriver beregningsmetoden og valg af forudsætninger, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af energirelaterede projekter.

Smart energi-puljen 2018 åben for ansøgninger

Nyheder   •   Jul 06, 2018 11:00 CEST

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer hermed interesserede parter til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere to eller flere forskellige forsyningssektorer. Puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

Puljen henvender sig til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med løsninger inden for smart energi. Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Projektholder skal være en virksomhed med dansk CVR-nummer.

Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maximalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Der er ikke begrænsninger på antallet af projekter, der kan søge. Der er heller ikke loft over projekternes størrelse. Ansøgningerne vil blive prioriteret ud fra vægtene i ansøgningsskemaet.

Typer af projekter, der gives tilskud til

Der ydes tilskud til projekter, der fremmer smart energi enten ved udvikling og udrulning af nye innovative løsninger. Modning af projekter der fremme smart energi herunder konkretisering af forprojekter som eksempelvis testcentre, platform mv. Projekterne kan også omfatte indsamling af data samt evaluering og formidling af viden og løsninger inden for smart energi.

Der gives også støtte til projekter, hvor fokus er på at vurdere og beregne konsekvenser ved smart energi løsninger. Derudover gives også støtte til projekter, der omhandler udarbejdelse af information og formidling af resultater. Mindst en af ovenstående aktiviteter skal være indeholdt i projektet.

Hvordan søger man?

Der ansøges om midler under smart energi-puljen ved at udfylde ansøgningsskema. Ansøgningsskema samt eventuelle bilag må max fylde 15 sider.

Sammen med ansøgningsskema vedhæftes en bekræftelse på, at projektet ikke er igangsat samt udfyldt erklæring om medfinansiering under ’de minimis-forordningen'. Uden dette kan projektet ikke komme i betragtning til tildeling af midler.

For at komme i betragtning til midler fra Smart energi-puljen, skal man indsende en ansøgning inkl. de minimis erklæring samt bekræftelse på at projektet ikke er igangsat senest 24. oktober 2018.

Ansøgningen skal sendes elektronisk til mailadressen ek2@efkm.dk med kopi til jawih@efkm.dk.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil efterfølgende behandle alle indkomne ansøgninger. Der forventes, at blive meddelt tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2018.

Projektet skal være afsluttet senest februar 2021.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte AC-medarbejder Janne Wichard Henriksen jawih@efkm.dk eller tlf. 4172 9103.

Læs mere om Smart energi-puljen på Energi- Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende indkaldelsen af ansøgninger vil blive besvaret hurtigst muligt.

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer hermed interesserede parter til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere to eller flere forskellige forsyningssektorer.

Læs mere »

Teleinvesteringer oplever største stigning i 10 år

Pressemeddelelser   •   Jul 04, 2018 09:00 CEST

Telebranchens investeringer steg 10,3 pct. i 2017 til i alt 7,3 mia. kr. Det er den største årlige stigning i investeringer siden 2007. Branchen omsatte for 37,7 mia. kr. i 2017, hvilket er 0,8 pct. mindre end i 2016.

EUDP har 180 mio. kr. klar til innovative energiteknologi-projekter

Nyheder   •   Jul 03, 2018 10:43 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder ansøgninger til innovative energiteknologi-projekter med ansøgningsfrist den 7. september 2018 kl. 15.00.

Nyt pristillæg til elektricitet på forsøgsmøller på nationale testcentre

Nyheder   •   Jul 02, 2018 15:03 CEST

1. juli 2018 åbnede en pulje på 102 mio. kr. til forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet.

Bredt politisk flertal bag en ambitiøs og grøn energiaftale

Nyheder   •   Jul 01, 2018 19:12 CEST

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Regeringen har i dag indgået aftale med alle Folketingets partier, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

Nye regler for energimærkning kan gavne boligejere

Nyheder   •   Jun 29, 2018 11:38 CEST

Energistyrelsen ændrer 1. juli 2018 de såkaldte energifaktorer for el og fjernvarme. For nogle boligejere betyder det, at huset vil kunne få et bedre energimærke – også selvom der ikke er foretaget energiforbedringer. Se, om der er sandsynlighed for, at dit energimærke vil blive forbedret.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfh@ens.dk
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • nsmoc@shtvencfuos.ezaxsrjhvgdk
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark