Gå til indhold
100 mio. kr. til hurtigt internet

Nyhed -

100 mio. kr. til hurtigt internet

Pressemeddelelse fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet: 

Nu åbner bredbåndspuljen for ansøgninger i 2019. Puljen kan søges af lokal-områder med langsomt bredbånd. Det er fjerde gang regeringen uddeler midler, og i år er der 100 mio. kr. i puljen.

Der er stadig danskere, der ikke er kommet med på den digitale motorvej. Derfor opfordrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til, at alle med ”ondt i internettet” undersøger, om de kan søge tilskud til et lokalt bredbåndsprojekt.

Det er regeringens målsætning, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse. Det er helt afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet. Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt,”siger minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V).

Hvem kan søge?

Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i 2018 puljen mere mod tyndt befolkede områder. Det ser helt klart ud til at have virket. Og derfor kan jeg kun opfordre lokalområder med ”ondt i internettet” til at sende en ansøgning,” siger Lars Chr. Lilleholt. 

I 2018 blev der givet tilsagn om tilskud til 91 projekter med ca. 4.500 adresser, hvoraf godt 98 pct. ligger i landzone. Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen, og den åbner for ansøgninger den 30. april.

Fakta

  • Bredbåndspuljen er målrettet lokalområder med dårlig dækning. For at kunne få tilskud må en adresse maksimalt have adgang til bredbåndshastigheder på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.
  • Der kan gives tilskud til bedre bredbåndsdækning til adresser, der er registrerede som boliger, virksomheder og sommerhuse. Byzoneadresser i bykommuner er ikke tilskudsberettigede.
  • På Energistyrelsens bredbåndskort, bredbaandspulje.ens.dk, kan man finde information om, hvorvidt en adresse er tilskudsberettiget.
  • Den infrastruktur, som udrulles med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload til de deltagende adresser.
  • Tilskud kan gives til udrulning af bedre bredbånd i sammenhængende områder. For at kunne søge om tilskud skal man derfor slå sig sammen lokalt og organisere et bredbåndsprojekt.

Information om bredbåndspuljen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Pressekontakt: 

Presserådgiver Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark