Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

31. marts 2022 er sidste chance for at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning

De egenproducenter, som ønsker at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, men som endnu ikke har søgt om at komme på ordningen, skal ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen senest den 31. marts 2022.

Egenproducenter af el fra små elproduktionsanlæg, såsom solcelleejere og husstandsvindmølleejere, der endnu ikke har søgt om at blive en del af den årsbaserede nettoafregningsordning og som opfylder betingelserne herfor, kan senest ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen den 31. marts 2022. Fristen er fastsat som følge af en ændring i elafgiftsloven. 

For at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning skal anlægget bl.a. være købt senest den 19. november 2012 og nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Anlægsejere, der allerede er på ordningen, skal ikke foretage sig yderligere

Den nye ansøgningsfrist har alene relevans for anlægsejere, der opfylder kriterierne, men endnu ikke er på ordningen, og som derved skal søge rettidigt inden fristen den 31. marts 2022 for at blive omfattet af ordningen. Ansøgningsfristen kommer således ikke til at ændre vilkårene for de anlægsejere, der allerede er på den årsbaserede nettoafregningsordning.

Ansøgningsfristen vil kun få konsekvenser for de anlægsejere, hvis anmodning modtages efter fristen den 31. marts 2022. Disse anlægsejere kan ikke blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, uanset om betingelserne for ordningen ellers er opfyldt.

Læs mere om årsbaseret nettoafregning og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens hjemmeside.

Baggrund

Adgangen til årsbaseret nettoafregning blev lukket i 2012. Der blev i stedet indsat en 20-årig overgangsordning for anlægsejere, der havde investeret i et elproduktionsanlæg med forventning om at blive omfattet af nettoafregningsordningen. Betingelserne for at blive omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning står i § 10 i bekendtgørelse nr. 2657 af 28. december 2021. Heri er der bl.a. krav om, at man har købt sit anlæg senest den 19. november 2012 og nettilsluttet det senest 31. december 2013.

Det er derved kun anlæg, som er ca. ni år gamle eller ældre, og hvor ejeren endnu ikke har sendt en ansøgning til Energistyrelsen, der kan komme på ordningen. Der indsættes nu en ansøgningsfrist den 31. marts 2022, for de anlægsejere som ønsker at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning.

Kontakt

Alle potentielle ansøgere kan søge vejledning hos Energistyrelsen.

For vejledning om ændringen og ansøgningsprocessen, kontakt Center for Energiadministration på e-mail: nettoafregning@ens.dk.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark