Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Nyhed -

Ansøgninger for 37 mio. kr. i Erhvervspuljens første runde i 2022

Fase 1 for første ansøgningsrunde i Erhvervspuljen i 2022 lukkede for ansøgninger den 18. januar. Energistyrelsen har i runden modtaget i alt 126 ansøgninger for knap 37 mio. kr.

Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan fx være omstillingen af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Første ansøgningsrunde i 2022 i Erhvervspuljen var åben for ansøgninger fra den 4. januar til den 18. januar. I runden var der afsat 225 mio. kr., hvoraf der er ansøgt for knap 37 mio. kr. fordelt på 126 ansøgninger. Det er en nedgang sammenlignet med den sidste ansøgningsrunde i 2021, hvor Energistyrelsen modtog ansøgninger for ca. 126 mio. kr. Den samlede tilsagnsramme for året er knap 600 mio. kr.

Energistyrelsen har løbende gennemført justeringer af puljen for at sikre, at puljen er tilstrækkeligt attraktiv for virksomhederne. Den øvre grænse for projekternes tilbagebetalingstid er bl.a. fjernet, ligesom informationsindsatsen er styrket.

Disse justeringer har dog endnu ikke haft tilstrækkelig effekt, fortæller vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen: 

”Til trods for de nylige justeringer ser vi desværre en mindre interesse for Erhvervspuljen i første ansøgningsrunde 2022 end ved sidste ansøgningsrunde i 2021. Vi vil derfor styrke vores løbende dialog med erhvervslivet om at afsøge, hvad der skal til for at gøre ordningen mere attraktiv for virksomhederne inden for de politisk aftalte rammer, så Erhvervspuljen kan indfri de forventede energi- og CO2-besparelser”.

Ansøgerne har nu frem til 15. marts til at indsende en endelig ansøgning.

Næste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen forventes, at åbne for fase 1 medio februar. Foreløbige datoer for ansøgningsrunder i 2022 kan ses på ens.dk.

Fakta

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. De nærmere tidsfrister for ansøgningsrunderne i 2021 meldes ud løbende.

Læs mere om puljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud eller på https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud .

Kontakt

Chefkonsulent Jon Trap Jespersen, tlf: 33 92 77 07, e-mail: jtr@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark