Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Ansøgninger for 55 mio. kr. i tilskudspulje til virksomheder

Energistyrelsen har i alt modtaget 186 ansøgninger om tilskud i anden ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 31 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler.

Anden ansøgningsrunde i 2021 i Erhvervspuljen var åben for ansøgninger fra virksomhederne fra den 15. marts til 30. marts. Ud af den vejledende tilsagnsramme for ansøgningsrunden i marts på 175 mio. kr. er der ansøgt om tilskud for ca. 55 mio. kr. Den samlede ramme for Erhvervspuljen i 2021 er på 600 mio. kr. (inkl. administration), og midlerne fordeles som udgangspunkt på i alt 5 runder fordelt over året. Den næste runde forventes at åbne medio maj.

”Vi vil naturligvis gerne have fuldt afløb i alle puljens ansøgningsrunder, så pengene i Erhvervspuljen kan hjælpe virksomhederne med at blive endnu mere energieffektive, men vi må også forvente, at puljen skal have tid til at blive etableret fuldt ud. I Energistyrelsen arbejder vi hårdt for at sikre, at puljen har den tiltænkte effekt, og vi vil løbende tage stilling til, hvordan vi bedst kan gøre dette i tæt samarbejde med puljens interessenter”, siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen.

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh. Afskæringsprisen i denne ansøgningsrunde er fastsat til loftet på 7 øre, fordi dette niveau er højeste indkomne budpris, og fordi der samlet set er søgt mindre, end der er afsat midler til i runden.

Virksomhederne har nu frem til den 7. juni til at indsende deres endelige ansøgninger.

Fakta

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. De nærmere tidsfrister for ansøgningsrunderne i 2021 meldes ud løbende. Læs mere om puljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, tfh@ens.dk

Chefkonsulent Vincent Rudnicki, +45 33 92 74 30, vinr@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark