Gå til indhold
Ansøgningsrunde: 204,9 mio. kr. til nye grønne klimateknologier

Nyhed -

Ansøgningsrunde: 204,9 mio. kr. til nye grønne klimateknologier

Virksomheder og forskere med fokus på grøn omstilling kan nu søge om støtte til nye energiteknologiske projekter gennem EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Frist for ansøgere er den 4. marts 2022 kl. 12:00.

Nyt år – nye midler til energiteknologiske projekter.

I 2022 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere den 4. marts 2022.

”Vi ved, at nye klimateknologier skal levere en væsentlig del af den CO2-reduktionen på 70 procent, vi i Danmark skal nå i 2030. Derfor håber vi på at se en lang række innovative ansøgninger i 2022, så vi forlænger den interesse for grøn innovation, som vi så i 2021, hvor interessen for at søge EUDP-støtte var historisk høj,” siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

I 2021 blev der ved to ansøgningsrunder til EUDP samlet set søgt om tilskud for 2,1 mia. kroner.

EUDP, Green Labs DK og Nordsøpuljen

EUDP udbyder to forskellige puljer; den generelle EUDP-pulje og en særpulje med fokus på mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

EUDP’s generelle pulje på 200 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDP’s strategi. Strategien udgør puljens fokusområder, men EUDP udelukker ikke ansøgninger, der ligger uden for fokusområderne. Hvis idéen er god, og projektet lever op til de krav, der stilles til alle projekter, kan projektet modtage tilskud. Under denne pulje ligger også tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det vil sige, at ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Nordsøpuljen på 4,9 mio. kr. støtter udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige footprint for olie- og gasindustrien.

Sådan søger du

En ansøgning til EUDP består af en række bilag, som skal indsendes via ansøgningsportalen. Læs mere i indkaldelsesmaterialet fra EUDP og Green Labs DK: eudp.dk/soeg-tilskud

Tidsplan for EUDP og Green Labs DK

17. december 2021

Indkaldelsen åbner

4. marts 2022 kl. 12

Frist for ansøgere

Marts-maj 2022

Vurdering af ansøgninger samt partshøring

Medio juni 2022

EUDP’s bestyrelse træffer afgørelse om støtte

Tidsplan for IEA-ansøgninger

I 2022 er det igen muligt at søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). I 2022 vil der være flere ansøgningsfrister for at lette adgangen til IEA-projekter for ansøgere fra Danmark.

17. december 2021

Indkaldelsen åbner

28. januar 2022 og igen den 4. marts kl. 12

Frist for ansøgere

Januar-maj 2022

Vurdering af ansøgninger

Ultimo marts og igen medio juni 2022

EUDP’s bestyrelse træffer afgørelse om støtte

Online informationsmøde

EUDP, Innovationsfonden og Energistyrelsen inviterer til webinar den 27. januar 2022, hvor programmerne informerer om mulighederne for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling og demonstration.

Læs mere og tilmeld dig webinaret her.

Fakta om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny og innovativ teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

EUDP er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Claus Meineche, clme@ens.dk, 33 92 77 93

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark