Gå til indhold
 BedreBolig-rådgivning inspirerer til større renoveringer

Nyhed -

BedreBolig-rådgivning inspirerer til større renoveringer

En ny evaluering af BedreBolig-ordningen peger på, at BedreBolig-rådgivning kan føre til større og mere kvalificerede renoveringsprojekter, som effektiviserer energianvendelsen.

Konsulentfirmaet NIRAS har for Energistyrelsen undersøgt, om BedreBolig-ordningen fremmer energirigtig renovering, og om ordningen fører til mere effektiv og helhedsorienteret renovering. BedreBolig-ordningen er en landsdækkende rådgivningsordning, som Energistyrelsen administrer. BedreBolig-rådgiverne tilbyder bygningsejere helhedsorienteret rådgivning med fokus på at nedsætte energiforbruget.

Større og mere kvalificerede projekter

Evalueringen viser, at husejere, der har modtaget BedreBolig-rådgivning, udfører flere omfattende renoveringer, som er mere helhedsorienterede og gennemgribende. Desuden gennemfører BedreBolig-husejerne flere ”skjulte” renoveringer, som eksempelvis isolering af rør, kælder, gulv og hulmure, og får i højere grad installeret varmepumpe og solfanger/solcelleanlæg. BedreBolig-rådgivningen er i nogle tilfælde med til at kvalificere og inspirere husejerens renovering, så husejeren får øjnene op for flere muligheder og renoveringen ”griber om sig”.

BedreBolig-husejerne oplever dog gennemsnitligt set ikke en bedre og mere effektiv gennemførelse af selve renoveringen end andre boligejere – men det er også kun et fåtal af deltagerne i undersøgelsen, som benytter BedreBolig-rådgiveren til projektstyring mv. i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen.

Ny viden om husejeres renoveringsproces

Evalueringen bidrager også med ny viden om, hvordan husejere oplever og agerer i forbindelse med en renoveringsproces. Mange husejere renoverer således deres hus iterativt og som en løbende proces. Der er dermed ikke altid tale om en lineær engangsaktivitet, hvor husejeren går umiddelbart fra plan for renoveringen til at gennemføre forbedringsforslagene.

Husejere motiveres ifølge undersøgelsen ikke kun af, hvor meget de kan spare på varmeregningen, når de udfører større renoveringer. Der ligger ofte også et ønske om at opnå en bedre vedligeholdt bolig, højere boligværdi, æstetik og komfort bag renoveringen.


Kontakt: 

Specialkonsulent Martin Rasmussen, mra@ens.dk, +45 33 92 75 99

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark