Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Nyhed -

Bredbåndspuljen 2021 er sendt i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om Bredbåndspuljen i 2021 i høring. Høringssvar skal sendes til styrelsen senest den 13. april 2021 kl. 12


Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på et-årige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse hvert år.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til 2020 omfatter følgende forhold:

Tilskudsbeløb pr. adresse: Det maksimale tilskudsbeløb forhøjes fra 100.000 kr. til 125.000 kr. pr. deltagende adresse i et projekt.

Tilskudsberettigede adresser: Der indføres mulighed for, at et projekt kan medtage enkelte adresser med lidt højere dækning end 10/2 Mbit/s. Et projekt kan indeholde 5 procent adresser, hvor downloadhastigheden er højere end 10 Mbit/s, men ikke overstiger 20 Mbit/s.

Småøer: Projekter fra småøer, som ikke er broforbundne, vil blive tilgodeset med ekstra point i den model, der anvendes til at rangere ansøgningerne.

Adgang til mobilt bredbånd: Adresser, hvor dækningen med mobilt bredbånd er dårlig, bliver allerede tilgodeset med ekstra point i pointmodellen. Vægtningen af dette kriterie forhøjes fra 10 til 20 pct. i pointmodellen.

Projektets størrelse: Grænsen for, hvornår et projekt opnår max point for projektets størrelse, sænkes fra 50 til 30 deltagende adresser.

Der er endvidere foretaget flere mindre justeringer og præciseringer.

Høringsdokumenterne er tilgængelige på Høringsportalen

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. april 2021 kl. 12. De skal sendes til adressen tele@ens.dk.


Om Bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen giver lokalområder med dårlig dækning, og uden udsigt til bedre dækning på markedsvilkår, mulighed for at søge om tilskud til hurtigt bredbånd.
  • I årene 2016-2020 er der givet tilsagn om tilskud for godt 485 mio. kr. Tilsagnene skal give hurtigt bredbånd til godt 21.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).
  • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2021. Det forventes, at ansøgningsrunden kan åbne lige efter pinse.
  • Hvis corona-situationen tillader det, vil Energistyrelsen igen i år holde informationsmøder rundt om i landet. Oplysninger om møderne vil blive offentliggjort på www.ens.dk/bredbaandspulje.
  • På hjemmesiden kan man også tilmelde sig Energistyrelsens nyhedsmails om Bredbåndspuljen, så man automatisk modtager besked, når det er nyt om puljen.

Kontakt

Fuldmægtig Susanne Møller: 3392 7558

Fuldmægtig Christine Pallesen: 3392 6895

Chefkonsulent Henrik Kjær: 3392 7913

Related links

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark