Gå til indhold
Danske erfaringer hjælper Vietnam med at omstille til mere vedvarende energi

Nyhed -

Danske erfaringer hjælper Vietnam med at omstille til mere vedvarende energi

Som forberedelse til Energistyrelsens nye partnerskabsprogram i Mexico, Kina, Sydafrika og Vietnam er der i denne uge en high level delegation fra Vietnam på besøg i Danmark.

I disse dage har Danmark en vietnamesisk delegation på besøg. Delegationen er kommet for at få inspiration til, hvordan landet kan opfylde den voksede efterspørgsel efter energi ved at udnytte potentialet for energieffektivisering og vedvarende energi. Det er en kæmpe udfordring i et land, hvor kun halvdelen af alle hustande var tilsluttet elnettet i starten af halvfemserne. Siden er det lykkedes at få næsten alle hustande tilsluttet, hvilket er en af årsagerne til elforbruget stiger 15 % om året.

Delegationen møder et bredt udsnit af Energistyrelsens eksperter indenfor vedvarende energi, energibesparelser og modellering af energisystemet. Deltagerne får inspiration indenfor partnerskabets tre fokusområder:

  • 1.Hvordan kan Vietnam vha. energimodeller arbejde med at fastsætte langsigtede målsætninger for reduktion af CO2-udledningen og sikre, at målsætningerne realiseres på omkostningseffektiv vis?
  • 2.Hvordan kan Vietnam håndtere de daglige udfordringer med at sikre strøm i stikket – både når vind blæser og solen skinner, og når den ikke gør?
  • 3.Hvordan kan Vietnam implementere de nødvendige rammebetingelser, der kan medvirke til at reducere energiforbruget i en hastigt voksende industrisektor?

Delegationen vil også besøge danske virksomheder og høre om de konkrete løsninger, der er nødvendige i den grønne omstilling. Endvidere møder delegationen danske kommuner og regioner, der går forrest i den grønne omstilling med ambitiøse målsætninger og inddragelse af både borgere og virksomheder i lokalsamfundet. Endelig viser Energinet kontrolrummet frem, hvor hele Danmarks elsystem overvåges 24 timer i døgnet.

Fakta

  • Vietnams CO2-udledning blev tredoblet fra 2000 til 2010 og er nu verdens 28. største CO2-udleder. Samtidig er forbruget af fossile brændsler sammenlignet med den økonomiske aktivitet i landet det næsthøjeste i regionen – kun overgået af Kina.
  • Besøget er arrangeret af Energistyrelsen og State of Green, og delegationen ledes af Deputy Director General fra departementet i Industri og Handelsministeriet, og har også deltagelse af repræsentanter fra bl.a. det centrale Planlægsministerie og Finansministeriet.

Kontakt

Fuldmægtig, Jacob Høgh, 3392 6720, jac@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark