Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen inviterer til dialog om solcelleudbud

Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for pilotudbuddet for solceller og inviterer til dialogmøde den 10. marts 2016.

Energistyrelsen vil i 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW forventes åbnet for placeringer i Tyskland. Som led heri har Energistyrelsen udarbejdet et udkast til udbudsbetingelser, som der er mulighed for at komme med bemærkninger til.

Alle bemærkninger til udkastet til udbudsbetingelserne vil blive inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af de endelige udbudsbetingelser. Da en del af pilotudbuddet åbnes for placeringer af solcelleanlæg i mindst et andet EØS-land, vil der skulle indgås en samarbejdsaftale med det eller de pågældende EØS-lande. Det endelige indhold af udbudsbetingelserne, herunder udformningen af pristillægget og øvrige designelementer, vil derfor i relevant omfang også afspejle en afvejning af de hensyn, der er nødvendige for, at Danmark kan indgå en samarbejdsaftale med det pågældende EØS-land.

De endelige udbudsbetingelser vil sammen med øvrigt relevant materiale (kontraktskabelon, skabelon for afgivelse af tilbud m.v.) udgøre det endelige udbudsmateriale, som vil gælde for pilotudbuddet, når det iværksættes.  

Bemærkninger og spørgsmål til udkastet til udbudsbetingelserne for pilotudbuddet bedes sendt til solarPV@ens.dk senest d. 16. marts 2016. Alle indkomne bemærkninger, spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Energistyrelsen inviterer også til dialogmøde om udkastet til udbudsbetingelserne d. 10. marts 2016 kl. 14-16 i Energistyrelsen. Nærmere information følger. Tilmeldinger bedes sendt til solarPV@ens.dk.   

Yderligere information om solcelleudbuddet

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark