Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om teknologineutralt udbud i 2019

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2019. I det teknologineutrale udbud 2019 vil vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene.

Efter sommerferien 2019 afholdes det andet teknologneutrale udbud med solceller og vindmøller, som blev aftalt i en stemmeaftale indgået i 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det første udbud af vedvarende energi i 2018, hvor solceller og vindmøller konkurrerede med hinanden om den laveste støttepris, var en nyskabelse, der har sikret en udbygning af vedvarende energi i Danmark til historisk lave priser. Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg var 2,27 øre/kWh, hvilket var hele 6 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (25-øren).

Energistyrelsen inviterer derfor nu til skriftlige kommentarer og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for det kommende teknologineutrale udbud i 2019.

Udkast til udbudsbetingelserne kan læses på Energistyrelsens hjemmeside.

Kommentarer og spørgsmål til udkastet skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) samt vindogsoludbud@ens.dk senest onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.

Spørgsmål, kommentarer og Energistyrelsens svar herpå vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside ultimo juni 2019.

Stemmeaftalen om teknologineutrale udbud

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 26. september 2017 en aftale om at lade vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene i teknologineutrale udbud i 2018 og 2019. Det samlede budget er 842 mio. kr. for de to år.

Kontakt

Fuldmægtig Sobia Waheed, 33 92 66 36, sow@ens.dk

Fuldmægtig Emil Axelsen, 33 92 77 01,eax@ens.dk

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark