Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om teknologineutralt udbud i 2020

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2020. I det teknologineutrale udbud 2020 vil vindmøller, solceller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg konkurrere om at levere grøn strøm billigst.


I 2020 afholdes det tredje teknologneutrale udbud med solceller og vindmøller, som nu også omfatter bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg. Som aftalt i klimaaftalen fra juni 2020 er støttemodellen ændret fra at være et tillæg til markedsprisen til en såkaldt ”Contract of Difference” (CfD-model), hvor staten påtager sig en større del af den langsigtet risiko forbundet med udbygning af vedvarende energi.

Det teknologineutrale udbud i 2019, hvor solceller og vindmøller konkurrerede om den laveste støttepris, resulterede i et vægtet gennemsnit af de vindende pristillæg på 1,54 øre/kWh. Det var 32 pct. lavere end året før og 16 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (kaldet 25-øren), der udløb februar 2018.

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser

Energistyrelsen inviterer nu interesserede parter til at komme med skriftlige kommentarer og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for det kommende teknologineutrale udbud i 2020.

Læs udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2020

Kommentarer og spørgsmål til udkastet skal sendes til Jonas K. Sekamane (jsks@ens.dk) samt vindogsoludbud@ens.dk senest onsdag den 26. august 2020 kl. 10.00. Spørgsmål, kommentarer og Energistyrelsens svar herpå vil blive offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud i september 2020.

Aftalen om teknologineutrale udbud

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik 22. juni 2020 en aftale om at fortsætte de teknologineutrale udbud, som blev aftalt i energiaftalen fra 2018, i 2020 og 2021 med en CfD-støttemodel med et budloft på 25 øre/kWh og et udbetalingsloft for staten på 600 mio. kr. Derudover reserveres midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024 med tilsvarende beløb.

Kontakt

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, jsks@ens.dk
Fuldmægtig Gudny Sjøfn Olafsdottir, 33 92 78 39 gsno@ens.dk
Fuldmægtig Emil Axelsen, 33 92 77 01, eax@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark