Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør analyse om regulering af leveringskvaliteten i distributionsnettet

Energistyrelsen offentliggør en analyse på elområdet, som danner en del af grundlaget for arbejdet med at sikre en effektiv elinfrastruktur, der understøtter elektrificeringen og den grønne omstilling.


Analyse af leveringskvaliteten i distributionsnettet har bl.a. baggrund i El-reguleringsudvalgets rapport fra 2014, hvor det blev anbefalet, at vurderingen af netvirksomhedernes leveringskvalitet skal ske på baggrund af langsigtede og stabile mål for leveringskvaliteten. En videre analyse skulle fastsætte et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau for mål for leveringskvaliteten, konkrete kriterier, der måles på, og sanktionerne ved overskridelse heraf. I forbindelse med implementeringen af den eksisterende økonomiske regulering blev den daværende regulering af leveringskvalitet i hovedtræk fastholdt. I stedet skulle en fremadrettet model for leveringskvalitet undersøges nærmere i første reguleringsperiode (2018-2022). Dette sker med den udarbejdede analyse.

Analysen er nu tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Chefkonsulent Kasper Villum Hansen, tlf: +45 33 92 67 47, e-mail: krvh@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark