Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen. Fra Tjele.
Illustration: Energistyrelsen. Fra Tjele.

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør analyser på elområdet

Energistyrelsen offentliggør en række analyser på elområdet. Analyserne danner en del af grundlaget for arbejdet med at sikre en effektiv elinfrastruktur, der understøtter elektrificeringen og den grønne omstilling.

De offentliggjorte analyser er:

Analyse af fremtidssikret eldistributionsnet

Analyse af fremtidssikret eldistributionsnet følger op på klimaaftalen fra juni 2020, hvor der som opfølgning er udarbejdet en analyse af netvirksomhedernes rammer for at håndtere en øget og ændret brug af eldistributionsnettet i forbindelse med elektrificeringen af samfundet som en del af den grønne omstilling. Formålet med analysen er at vurdere, om den nuværende regulering er tilstrækkelig robust og fremtidssikret til at håndtere en fremtid med rettidige og effektive investeringer i elnettet i forbindelse med elektrificeringen, og samtidig opretholde en fortsat høj forbrugerbeskyttelse.

Analyse af aftalebaseret regulering

Analysen af aftalebaseret regulering udspringer af stemmeaftalen af 4. november 2016 ”Økonomisk regulering af elnetvirksomhederne” som en del af opfølgningen på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra 2014. I stemmeaftalen fremgår det, at der skal tilvejebringes et grundlag for en drøftelse om, hvorvidt der er potentiale for at arbejde hen imod aftalebaseret regulering i bl.a. elsektoren.

Analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren

Analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren blev igangsat på baggrund af anbefalinger fra El-reguleringsudvalget i 2014 for at belyse konkurrenceforholdene i elsektoren. Analysens formål er at styrke konkurrencen på detailmarkedet for elektricitet til gavn for elforbrugerne i Danmark. Analysens fokus er i høj grad på adskillelse mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter i energikoncerner.

Alle analyser er nu tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

  • Analyse af fremtidssikret eldistributionsnet: Per Nørgård Vogelius, tlf: +45 33 92 75 69, e-mail: pevo@ens.dk
  • Analyse af aftalebaseret regulering: Bue Rømer Tidemann, tlf: +45 33 92 67 36, e-mail: brt@ens.dk
  • Analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren: Per Nørgård Vogelius, tlf: +45 33 92 75 69, e-mail: pevo@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark