Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør de endelige udbudsbetingelser for Thor Havvindmøllepark

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for udbuddet af Danmarks hidtil største havmøllepark, Thor Havvindmøllepark. Med offentliggørelsen indledes sidste fase i udbudsprocessen, som afsluttes med endelig budfrist d. 8. november 2021 for de seks bydere.

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for Thor Havvindmøllepark. Med offentliggørelsen er alle de grundlæggende elementer i udbuddet på plads, og byderne har nu fire måneder til at udarbejde deres endelig bud på parken.

Tidligere på året blev udbudsbetingelserne for Thor statsstøttegodkendt af Europa Kommissionen, og i maj blev planen for Thor miljømæssigt godkendt på baggrund af en Strategisk Miljøvurdering (SMV). I den sidste fase af udbuddet har Energistyrelsen, i tråd med tidligere danske havvindmølleudbud, gennemført en forhandlingsfase, som har givet mulighed at justere udbuddet med sigte på at bringe budprisen på parken yderligere ned. Samtidig har Energistyrelsen sørget for, at relevante lovændringer for Thor træder i kraft 1. juli, 2021.

Fakta om Thor

  • Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker besluttet som en del af Energiaftalen fra 2018.
  • Thor bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark og vil blive etableret minimum 22 km ud for kysten ved Thorsminde på den jyske vestkyst
  • Parken udbydes med en fleksibilitet på 800-1000 MW, ligesom ilandføring af kabler fra parken og ind til land, som noget nyt, er inkluderet i udbuddet.
  • Thor kan levere strøm til ca. 1. mio. danske husstande. De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være ca. 15,5 mia. kr.
  • Thor skal være fuldt etableret og nettilsluttet senest ultimo 2027, og bevillingen gives for 30 år med mulighed for at blive forlænget i 5 år

Læs om udbudsprocessen og se udbudsmaterialet på udbudsportalen (engelsk).

Se yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark.

Hold dig orienteret om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Kontakt:

  • Chefkonsulent Jeppe Lundbæk (jel@ens.dk), telefon +45) 3392 7553
  • Specialkonsulent Anette Norling, ano@ens.dk, telefon (+45) 3392 6735

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark