Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør diskussionsoplæg om energiøen i Nordsøen

Energistyrelsen offentliggør i dag et diskussionsoplæg om udbudsrammerne for det private medejerskab af energiøen.

Diskussionsoplægget rummer en række temaer og spørgsmål, som er relevante for det kommende udbud af medejerskabet af energiøen og indleder dermed markedsdialogen med interesserede aktører. Energistyrelsen opfordrer alle relevante markedsaktører og potentielle tilbudsgivere til at levere skriftlige bemærkninger og svar til de spørgsmål, som Energistyrelsen har oplistet i diskussionsoplægget.

Derudover inviterer Energistyrelsen relevante aktører til at deltage i virtuelle dialogmøder med styrelsen via Skype. Der gennemføres dialogmøder med maksimalt 10 virksomheder, og der tages udgangspunkt i diskussionsoplægget.

Læs mere om deltagelse i markedsdialogen

Hvis man ønsker at deltage i dialogmøder eller komme med skriftlige bemærkninger, sendes e-mail til fuldmægtig, Signe Marie Enghave på sgme@ens.dk. Beskriv venligst kort jeres virksomhed(er) samt hvorfor I har interesse i projektet.

De overordnede temaer i diskussionsoplægget er:

  • Tidsplaner
  • Business case
  • Delt ejerskab og virksomhedsstrukturer
  • Konstruktion og tekniske krav
  • Innovation
  • Forudsætninger og afhængigheder

Hent diskussionsoplægget på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere om energiøen i Nordsøen på Energistyrelses hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig, Signe Marie Enghave, Energistyrelsen, tlf. 33 95 43 13, e-mail: sgme@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark