Gå til indhold
Billede: Halfdan-feltet.
Billede: Halfdan-feltet.

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør endelige produktionstal for olie og gas for 2020

Produktionen af olie faldt sidste år 29 pct. i forhold til 2019, mens produktionen af gas faldt 54 pct. De store fald skyldes ikke mindst nedlukningen af Tyra-feltet, som er under genopbygning. Produktionen af olie og gas er faldet henholdsvis 11 pct. og 13 pct. om året de seneste 10 år.

Energistyrelsen offentliggør løbende opdaterede produktionstal for olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen.

I den seneste opdatering, som inkluderer hele 2020, har de årlige indvundne mængder været støt faldende siden 2004. Der ses dog et særligt stort fald fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes nedlukningen af Tyrafeltet, som er under genopbygning med forventet produktionsstart i 2023.

Produktionen af olie er de sidste 10 år gennemsnitligt faldet 11 pct. om året, hvor 2019 til 2020 udgør et fald på 29 pct.

Produktionen af gas er de sidste 10 år gennemsnitligt faldet 13 pct. om året, hvor 2019 til 2020 udgør et fald på 54 pct. 

Felterne Tyra, Valdemar, Roar, Svend, Harald og Lulita har grundet Tyra-nedlukningen slet ikke produceret olie og gas siden september 2019.

Ud over Tyra-nedlukningen skyldes faldet i produktionen i 2020, at felterne generelt er aldrende, samt at det har været nødvendigt at udskyde dele af vedligeholdelsesarbejdet grundet Covid-19.

Hent Excelfilen med årlige data for produktion, injection, flaring, fuel og eksport i SI units for perioden 1972 til 2020.

Kontaktinfo:

Teamleder Kirsten Lundt Erichsen, tlf. 33 92 68 73 kle@ens.dk

Fuldmægtig Morten Birch, tlf. 33 92 68 07 mtbh@ens.dk

Specialkonsulent Allan Ekstrand, tlf. 33 92 75 87, aek@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark