Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com

Nyhed -

Energistyrelsen offentliggør tidsplan og udbudsmateriale for kommende teknologineutrale udbud

Energistyrelsen kickstarter udbudsprocessen for det kommende teknologineutrale udbud med offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Det kommende teknologineutrale udbud afholdes i efteråret 2021.

Der vil blive afholdt ét samlet teknologineutralt udbud i 2021, der sammenlægger de afsatte midler for 2020 og 2021. Den samlede potentielle støtte i udbuddet er 1,2 mia. kr. (i 2020 priser) og projekter med en samlet kapacitet på 428 MW (landvindækvivalenter) vil kunne tildeles støtte. Både solcelleanlæg, landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg kan deltage.

Det kommende teknologineutrale udbud forventes igangsat i august 2021 med deadline for afgivelse af tilbud i oktober 2021.

Se udkast til udbudsmateriale og læs mere om det teknologineutrale udbud.

Kontaktpersoner:

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, jsks@ens.dk

Fuldmægtig Anne Uwamariya, 33 92 74 27 anuw@ens.dk

Specialkonsulent Emil Axelsen, 33 92 77 01, eax@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark