Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen på vej med solcellegrundlag

Berlingskes artikler i dag om den kommende solcellelov kan give anledning til usikkerhed om, hvorvidt Energistyrelsen kan fremlægge det nødvendige grundlag for, at Folketinget kan færdigbehandle lovforslag L 199 om solceller inden sommerferien.

Energistyrelsen vil naturligvis tilvejebringe det nødvendige grundlag om omfanget af det spørgsmål, der er rejst om store solcelleanlæg på tage af erhvervsbygninger og mulige løsningsforslag. Og styrelsen vil på sædvanlig vis betjene klima-, energi- og bygningsministeren med besvarelse af de spørgsmål, som Folketinget stiller til lovforslaget.

Som det fremgår af Berlingskes artikel udtaler Energistyrelsens direktør: ”Vi sætter naturligvis alle de nødvendige ressourcer ind på at opklare den her sag, og det er vores opgave at fjerne den usikkerhed, der er, så Folketinget har det bedst mulige beslutningsgrundlag”.

Sagen har høj prioritet, og Energistyrelsen vil snarest muligt færdiggøre et oplæg til den drøftelse, som ministeren vil indbyde forligspartierne til med henblik på, at lovforslaget om solceller kan vedtages inden sommerferien.

Kontakt:  Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 56, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Ture Falbe-Hansen

Pressechef

Center for Organisation

Tlf.: 25 13 78 4

6tfh@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark