Gå til indhold
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen støtter forsøgsvindmøller gennem to nye puljer

Energistyrelsen åbner den 1. september 2021 for to nye puljer til støtte af forsøgsvindmøller. Puljerne etableres henholdsvis inden for og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.


Energistyrelsen lancerer i dag to nye puljer, der støtter forsøgsvindmøller. Puljerne skal medvirke til at sikre den danske vindkraftbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet.

Der er fastsat følgende størrelser for de to puljer:

 1. Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres inden for de national testcentre: 50 MW
 2. Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres uden for de to nationale testecentre: 30 MW

  Om pristillæg og puljernes størrelser
  Forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,97 øre/kWh. Det svarer til det højeste pristillæg blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

  Forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre, der opnår tilsagn, modtager 1,54 øre/kWh, hvilket svarer til det produktionsvægtede gennemsnit af pristillæggene blandt de vindende tilbud i det teknologineutrale udbud 2019.

  Pristillæg efter puljen for forsøgsvindmøller, inden for de to nationale testcentre, ydes i en periode på 3 år fra nettilslutning, mens pristillæg efter puljen for forsøgsvindmøller uden forde to nationale testcentre ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningstidspunktet. For begge puljer gælder det, at afgørelse om tilsagn om pristillæg foregår i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i - med seneste ansøgning den 22. november 2021.

  Læs "Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre", herunder krav til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv.

  Læs "Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre", herunder krav til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv.

  Ansøgningsskemaer m.m. forefindes på Energistyrelsens hjemmeside her

  Fakta
  Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020, klimaaftale for energi og industri mv. 2020, herunder en prioritering af 35 mio. kr. til en fortsættelse af de nuværende forsøgsmøllerordninger i 2021.

  Kontakt 
  Fuldmægtig Vilhelm Rothe, tlf.: 33 95 43 93, jvr@ens.dk.

  Emner

  Kategorier

  Pressekontakt

  Ture Falbe-Hansen

  Ture Falbe-Hansen

  Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
  Laura Andersen

  Laura Andersen

  Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

  Velkommen til Energistyrelsen!

  Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

  Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

  Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  Energistyrelsen
  Carsten Niebuhrs Gade 43
  1577 København V
  Danmark