Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Er du tilmeldt opstartsmødet for implementeringssamarbejdet om Erhvervspuljen?

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet afholder den 10. marts 2021 opstartsmøde for implementeringssamarbejdet om Erhvervspuljen – mødet er åbent for interesserede virksomheder.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har etableret et tværgående implementeringssamarbejde om den nystartede tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder – Erhvervspuljen, der løber fra 2020 til 2029. Samarbejdet skal understøtte en effektiv og målrettet implementering af puljen.

Erhvervspuljen skal bidrage til energieffektivisering og grøn omstilling af det fossile energiforbrug i virksomheder. Puljen har blandt andet fokus på: 1) konvertering væk fra fossil energi, 2) energieffektivisering af de processer, som ikke kan omstilles til grøn produktion samt 3) elektrificering og energieffektivisering af den interne transport. Den samlede pulje er på ca. 4 mia. kr. i perioden 2020-2029.

Du kan komme med på opstartsmødet, som afholdes online d. 10. marts 2021 kl. 10 – 12. Mødet er relevant for virksomheder, der overvejer at søge om støtte i Erhvervspuljen. På mødet vil Energistyrelsen bl.a. introducere til Erhvervspuljen og ansøgningsproceduren.

Tilmelding:

Send en mail med navn og organisation til Alexander Rohde på aljro@kefm.dk senest kl. 12 den 8. marts. På baggrund af tilmelding fremsendes det fulde program og link til onlinemødet forud for mødet.

Se invitationen med program for mødet mm.

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark