Gå til indhold
EUDP-informationsmøde: Har du en god idé til ny energiteknologi?

Nyhed -

EUDP-informationsmøde: Har du en god idé til ny energiteknologi?


Onsdag d. 8. februar 2017 byder Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (EUDP) aktører i energiteknologibranchen (virksomheder, forskere, brancheorganisationer, etc.) og øvrige interesserede indenfor til en åben snak om status og muligheder for støtte til forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier. Det foregår på et informationsmøde i Energistyrelsen.

På mødet vil EUDP præsentere den nye strategi for programmet og orientere om de nye krav til ansøgninger som følge af strategien. Der vil også blive orienteret om konsekvenserne af ForskEL-programmets nedlæggelse og midlernes overflytning til EUDP samt om EUDP-sekretariatets flytning til Esbjerg.

Desuden vil repræsentanter for ELFORSK og Innovationsfonden orientere om disse programmers udbud i 2017.


PROGRAM – 8/2 kl. 13.30-16 i Energistyrelsens kantine

Velkomst og præsentation af EUDP’s nye strategi v/ Thea Larsen, formand for EUDP’s bestyrelse
EUDP’s aktuelle indkaldelse af ansøgninger, herunder introduktion af effektmål v/ Christian van Maarschalkerweerd, sekretariatschef
Pause
ELFORSK informerer om 2017 udbud v/ Jørn Borup Jensen, forskningskoordinator
Innovationsfonden informerer om 2017 udbud v/Niels Langvad, scientific officer

Afslutningsvis vil der være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektideer med programmernes sekretariater.


TILMELDING & LOKATION

Tilmelding senest mandag den 6. februar 2017 til dmfa@ens.dk

Sted: Mødet afholdes i Energistyrelsens kantine i tidsrummet kl. 13.30-16.00. Indgang fra havnesiden. Amaliegade 44, 1256 Kbh K

Læs EUDP-strategi 2017-19


KONTAKT

Jan Bünger, specialkonsulent, EUDP sekretariatet, jbu@ens.dk, tlf: 33 92 75 89

Aksel Beck, specialkonsulent, EUDP sekretariatet, ab@ens.dk, tlf: 33 92 75 94

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark