Gå til indhold
Foto: Gasfyr
Foto: Gasfyr

Nyhed -

Gasforsyningen i Danmark er godt polstret

Der vurderes ikke at være risiko for knaphed på gas i Danmark i den aktuelle gasforsyningssituation. Det forventes, at forbruget i alle danske husholdninger og virksomheder vil kunne dækkes med de forsyninger og lagre, der er til rådighed. Hvis situationen eskalerer længere inde i året, kan en nødplan iværksættes.

Da Tyra-feltet er under renovering frem til sommeren 2023, forsynes de danske gasforbrugere og virksomheder i dag med gas importeret fra det centraleuropæiske gasmarked, mens 25 pct. af forbruget dækkes af den hjemlige biogasproduktion. Den gas, danske forbrugere importerer gennem rørledningerne over den dansk-tyske grænse, er et mix af den gas, der flyder i det europæiske gasnet, dvs. gas fra Norge, Rusland, Holland, Nordafrika m.fl.

Gaslagre, som er ejet af det statslige selskab Energinet, bidrager til den danske gasforsyningssikkerhed.

Stigende energipriser

Selvom gasforsyningen ikke aktuelt er truet, kan Energistyrelsen se, at energimarkederne reagerer på den aktuelle situation med stigende gaspriser. Når gaspriserne stiger, vil det også påvirke de europæiske elpriser, og dermed kan forbrugerne blive ramt af både højere gas- og elpriser, ligesom den generelle ustabilitet på markederne allerede nu ses at påvirke olieprisen. Energistyrelsen følger udviklingen i energipriserne tæt.

Mange forbrugere kan gøre rigtig meget for at nedbringe varme- og elforbruget og dermed sænke energiregningen. På SparEnergi.dk har vi samlet en række gode råd til, hvor der kan sættes ind..

Ved knaphed på gas

Hvis der skulle opstå en situation, hvor der kommer knaphed på gas vil hele Europa blive påvirket. Danmark har et godt udgangspunkt, men skulle Danmark opleve knaphed på gas, er der beredskabsplaner, der følger EU’s lovgivning. Ved en akut mangel på gas kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag for at leve op til EU’s krav om at sikre forsyningen.

Energistyrelsen følger situationen nøje og er i samarbejde med ressortmyndighederne gået i dialog med de virksomheder, som bruger gas og kan blive påvirket.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark