Gå til indhold
Energistyrelsen vil inden udgangen af 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller.
Energistyrelsen vil inden udgangen af 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller.

Nyhed -

Høring af udbudsmateriale for solcelleudbud

Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til det samlede udbudsmateriale for pilotudbuddet for solcelle.

Energistyrelsen vil inden udgangen af 2016 gennemføre et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW kan placeres i Tyskland. Energistyrelsen inviterer nu solcellebranchen og andre interesserede til at indsende bemærkninger til udkastet til det samlede udbudsmateriale.

Alle bemærkninger til udkastet til udbudsmaterialet vil blive inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale. Mulighederne for at ændre i udkastet til udbudsmaterialet er dog begrænsede, da visse betingelser følger af samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland, og da visse ændringer af udbudsbetingelserne vil kunne medføre, at godkendelsesprocessen hos Europa-Kommissionen forsinkes.

Bemærkninger og spørgsmål til udbudsmaterialet for pilotudbuddet bedes sendt til solarPV@ens.dk senest mandag d. 12. september 2016

Læs mere om soludbuddet her (engelsk)

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark