Gå til indhold
Billede: Unsplash.com
Billede: Unsplash.com

Nyhed -

Høring: Aflandshage Vindmøllepark – opdateret høringsmateriale

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsatte den 29. november 2021 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har her mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Energistyrelsen oplyser hermed om, at høringsmaterialet er suppleret med en ”Temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser” samt et opdateret udkast til § 25 tilladelse for landdelen af projektet.

Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr (sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer fortsat offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725. 

Se miljøkonsekvensrapport og øvrigt høringsmateriale om Aflandshage Vindmøllepark

Virtuelt informationsmøde om projektet afholdes d. 12. januar 2022

Der holdes et informationsmøde om projektet med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet bliver holdt virtuelt onsdag d. 12. januar 2022 kl. 19:00. Link til informationsmødet kan findes her.

Fakta

HOFOR Vind A/S ønsker at opstille mellem 26-45 havvindmøller på op til en højde på 220 meter med en samlet installeret effekt på op til 300 MW placeret i et område i Øresund syd for Aflandshage. Mølleområdet dækker et samlet havareal på ca. 42 km2og ligger mere end otte kilometer fra kysten. Havmølleparken forventes tilsluttet el-nettet ved Energinets eksisterende 132 kV station ved Avedøreværket via en ny 33 eller 66kV/132 kV transformerstation.

Materiale

Der kan læses mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten kan rettes til Energistyrelsen til Søren Keller på tlf. 3392 6690 eller Aino Rudebeck på tlf. 3395 0913 samt per mail til open-door@ens.dk.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark