Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Høring: Global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats

Mandag d. 23. november 2020 sender Energistyrelsen beskrivelse af overordnet tilgang og indhold i den globale afrapportering i høring. Energistyrelsen inviterer samtidig til et høringsmøde torsdag den 26. nov. fra 10.00 – 12.00, hvor elementerne i høringsmaterialet udfoldes og hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.


Det fremgår af klimaloven, at Energistyrelsen skal udarbejde en årlig global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats. Formålet med afrapporteringen er at synliggøre Danmarks globale påvirkning af klimaet.

Da det er første gang den globale afrapportering udarbejdes, lægges der op til en todelt høringsproces, hvor der i første omgang fremlægges metodiske overvejelser, og senere selve afrapporteringen.

Første del af høringsprocessen løber fra mandag den 23. nov. og 14 dage frem. Mandag den 23. nov. vil Energistyrelsen således på ENS.dk offentliggøre beskrivelse af overordnet tilgang og indhold i den globale afrapportering 2021.

Energistyrelsen inviterer samtidig til et høringsmøde torsdag den 26. nov. fra 10.00 – 12.00, hvor elementerne i høringsmaterialet udfoldes og hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Anden del af høringen vil finde sted i april 2021, hvor den samlede globale afrapportering sendes i ekstern høring.

Se materialet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Chefkonsulent Lars Georg Jensen (lgj@ens.dk), tlf. 25 38 28 72
Specialkonsulent Ida Marie Retoft (imret@ens.dk), tlf. 33926812

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark