Gå til indhold
Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Nyhed -

Høring: Harmonisering af vilkår ved teknologineutrale udbud

Den 26. september 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at lade vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene. Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i høring, der bl.a. sikrer, at der kan afholdes to teknologineutrale udbud. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 15. december 2017.

 For at sikre lige konkurrence mellem teknologierne i udbuddet, udvides værditabsordningen og køberetsordningen til også at omfatte solcelleanlæg, der deltager i de teknologineutrale udbud. Garantifonden foreslås udvidet til at omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem garantifonden.

For at undgå, at landvindmølleprojekter, der har modtaget de påkrævede godkendelser, men som pga. klagesager er kommet i klemme mellem to støttesystemer, foreslås det også med lovforslaget, at der indføres en særlig overgangsordning.

Desuden foreslås indført en særordning for forsøgsvindmøller i 2018 og 2019.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på høringsportalen

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk senest den 15. december 2017.

Udbudsprocessen kan følges på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt: fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, Energistyrelsen, tlf: 3392 6641, kfe@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark