Gå til indhold
Høring: Lovforslag om særpulje til forsøgsmøller

Nyhed -

Høring: Lovforslag om særpulje til forsøgsmøller

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at oprette en særpulje på ca. 210 mio. kr. til nye forsøgsmøller. Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til lovforslag i fornyet høring, der bl.a. indeholder rammerne for en særpuljen til nye forsøgsvindmøller og en særordning for landvindmøller. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 26. februar 2018.

For at fremme udviklingen af vindenergiteknologi i Danmark har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at prioritere ekstra midler til demonstration og test af vindmøller udenfor de nationale testcentre i 2018 og 2019. Derfor flyttes midler fra sol- og vindudbuddene i 2018 og 2019 til en særlig pulje til forsøgsmøller på land. Der kan opnås støtte i 20 år til forsøgsmøller på land uden for de nationale testcentre.

Se pressemeddelelsen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ”Test af vindmøller får højere prioritet".

For at undgå, at landvindmølleprojekter, der har modtaget de påkrævede godkendelser, kommer i klemme mellem to støttesystemer, foreslås det også med lovforslaget, at der indføres en særordning for sådanne projekter.

Begge støtteordninger forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev m.m. på høringsportalen.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på adressen ens@ens.dk med kopi til kfe@ens.dk senest den 26. februar 2018 kl. 12.00.

Kontakt: 

Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær, Energistyrelsen, tlf: 3392 6641, kfe@ens.dk eller specialkonsulent Rasmus Zink Sørensen, Energistyrelsen, tlf: 33926782, rzs@ens.dk. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark