Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Nyhed -

Høring over planen for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport

Energistyrelsen igangsætter fra 1. februar en 8-ugers høring over planen for Thor Havvindmøllepark samt resultaterne af den strategiske miljøvurdering (SMV) beskrevet i miljørapporten.

Energistyrelsen igangsætter en 8-ugers høring over planen for Thor Havvindmøllepark samt resultaterne af den strategiske miljøvurdering (SMV). Høringen, som er en høring over den såkaldte miljørapport med de strategiske miljøvurderinger, løber fra 1. februar til 29. marts 2021. I forbindelse med høringen vil ca. 5.000 lokale borgere, de lokale kommuner og relevante interessenter modtage et brev i eboks om høringen.

Læs det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.


Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for landanlægget til Thor gennemføres samtidig med den strategiske miljøvurdering, og resultaterne fra denne offentliggøres i foråret 2021 med Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af det konkrete projekt på havet vil blive gennemført i perioden 2022-24, når vinderen af udbuddet for Thor Havvindmøllepark er udpeget.

Se yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark: www.ens.dk/thor

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Kontakt:

Pressechef, Ture Falbe-Hansen (tfh@ens.dk), telefon (+45) 25 13 78 46

Specialkonsulent, Anette Norling, ano@ens.dk, telefon (+45) 3392 6735

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark