Gå til indhold
Miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojektet sendes i offentlig høring

Nyhed -

Miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojektet sendes i offentlig høring

Miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojekt er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 21. marts 2022. Der afholdes et virtuelt møde om miljøkonsekvensrapporten og projektet den 10. februar 2022 kl. 19.00.

Det er nu muligt for offentligheden, og herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten for Lolland-Falster gasrørledningsprojektet. Projektet omhandler etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland, jf. nedenstående kort.

Ansøgninger fra Energinet og Evida

Energistyrelsen modtog den 19. november 2021 ansøgninger fra bygherrerne om tilladelse til etablering af en gasrørledning (Lolland-Falster) på havet. Energinet har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen over farvandskrydsningen ’Storstrømmen’, mens Evida har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen over farvandskrydsningen ’Guldborg Sund’. Energistyrelsen er VVM-myndighed for havdelen, mens Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen.

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 24. januar 2022 til den 21. marts 2022, og sendt til de myndigheder og organisationer.

Dokumenterne er tilgængelige på Høringsportalen og Energistyrelsens hjemmeside og dokumenterne og udkast til tilladelse fra Miljøstyrelsen samt Vordingborg og Guldborgsund kommuner kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Frist

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne (både hav og land) for Lolland-Falster projektet kan indsendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, eller på e-mail: Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk senest den 21. marts 2022.

Offentlige møde den 10. februar

Der afholdes et virtuelt borgermøde torsdag den 10. februar 2022, hvor Energistyrelsen. Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen og bygherrer vil være til stede.

Mødet starter kl. 19 og slutter ca. kl. 20.30. Tilmelding kan ske på mail til

GGLF-Borgermoeder@energinet.dk. Efter tilmelding sendes en mail med et link til mødet.

Spørgsmål vedrørende projektet kan også rettes til Energinet på tlf. nr. 7023 6551 fra den 24. februar og frem til den sidste dag i høringsperioden. Telefonen er åben fra 10 til 14 på alle hverdage.

Kontaktinfo

  • Oplysninger om miljøvurderingen (Hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. +45 3392 6672, e-mail: ksc@ens.dk

  • Oplysninger om miljøvurderingen (Land) kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Sif Zimmermann, tlf. +45 2199 5745, mail: sizi@mst.dk

  • Oplysninger om landsplandirektiv kan fås ved henvendelse til Bolig- og Planstyrelsen, Anette Klysner, tlf. +45 2339 9228, mail: ankly@bpst.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark