Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Netneutralitet: BEREC åbner for høring om reviderede retningslinjer

Sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation, BEREC, har den 10. oktober 2019 iværksat en offentlig høring over de reviderede retningslinjer for anvendelsen af netneutralitetsforordningen. Høringen giver alle interesserede mulighed for at afgive deres synspunkt.

BEREC’s revision af retningslinjerne sker på baggrund af erfaringer fra de nationale tilsynsmyndigheder og kommentarer fra interessenter i branchen siden retningslinjernes ikrafttræden i 2015. Revisionen sker desuden i lyset af EU-Kommissionens rapport om gennemførelsen af bestemmelserne om adgang til det åbne internet i forordning (EU) 2015/2120, offentliggjort den 30. april 2019.

Fokus har været på at tydeliggøre specifikke områder af retningslinjerne baseret på erfaringer og udviklingen på markedet, og revisionen fokuserer navnlig på udbydernes handelspraksis, trafikstyring og specialtjenester.

I Danmark har fokus særligt været på reglernes betydning i forhold til nye teknologier, herunder blandt andet i forhold til network slicing og anvendelsen af specialtjenester, der forventes at stige med udrulningen af 5G.

Man kan deltage i høringen og finde mere information på BEREC’s hjemmeside.

Høringen slutter den 28. november 2019.

Hvad er netneutralitet?

  • Netneutralitet er princippet om, at internettet er neutralt i forhold til den trafik, der strømmer gennem det.
  • I EU reguleres reglerne i en forordning om netneutralitet, der blandt andet skal sikre, at forbrugerne har adgang til et frit og åbent internet.
  • Dette indebærer, at udbyderen af en internetforbindelse skal behandle al trafik lige, og at forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.

Kontakt:

Fuldmægtig Thomas Stig Mårtensson, thm@ens.dk, 33 92 72 95

Chefkonsulent Anders Lønvig, anl@ens.dk, 33 92 68 48

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark