Gå til indhold
Nu får du adgang til mere data på Tjekditnet.dk

Nyhed -

Nu får du adgang til mere data på Tjekditnet.dk

Der er gode nyheder til de interesserede i data om bredbåndsdækning. På Energistyrelsens hjemmeside Tjekditnet.dk er det nu muligt at downloade store mængder af historiske data på adresseniveau om bredbåndsdækningen i Danmark.

Det har indtil nu været muligt at downloade det aktuelle datasæt om bredbåndsdækningen på alle Danmarks adresser på Energistyrelsens hjemmeside Tjekditnet.dk. Det har givet bredbåndsområdets mange interessenter såsom teleselskaberne og kommuner nem adgang til relevante data for analyser af, hvor og hvordan der skal sættes ind for at sikre en god bredbåndsdækning til alle danskere.

Nu bliver det også muligt at downloade de historiske datasæt om bredbåndsdækningen i landet tilbage fra 2016. Kontorchef i Energistyrelsen, Birgitta Bundgaard, glæder sig over den øgede tilgængelighed af data:

”I Energistyrelsen har vi løbende arbejdet med at gøre vores data tilgængelige for kommuner, teleselskaber og teleområdets mange øvrige interessenter. Muligheden for at downloade de aktuelle data om bredbåndsdækningen er blevet taget vel imod af interessenterne i arbejdet med at få udrullet hurtigt bredbånd til alle danskere. Vi har derfor modtaget ønsker om ligeledes at gøre det historiske datagrundlag tilgængeligt – ønsker, som vi meget gerne vil imødekomme, så data i endnu højere grad kan bruges til at sikre god dækning.” siger Birgitta Bundgaard.

Adgang til data styrker analyser om restgruppen

De historiske data giver mulighed for blandt andet at se udviklingen i bredbåndsdækning over tid i et område med en bestemt type teknologi eller hastighed. Data kan således indgå i arbejdet med at identificere og analysere de adresser i landet, som endnu ikke har adgang til hurtigt bredbånd - den såkaldte restgruppe.

Det har man for eksempel gjort hos Geo Fyn, som er et geodatasamarbejde ejet af de fynske kommuner. Her er de begejstrede for de nye muligheder for dataudtræk på Tjekditnet.dk:

”I Geo Fyns arbejde er vi allerede flittige brugere af Tjekditnet.dk’s data om bredbåndsdækning på adresseniveau. De nye muligheder for dataudtræk giver os samtidig nye muligheder i vores analyser af bredbåndsdækningen. Det er let at koble data – aktuelle og historiske – med andre registre, som for eksempel CVR og BBR. Det giver os et øget indblik i eksempelvis adresser i restgruppen, i forhold til hvem der rent faktisk bor og driver virksomhed på adresserne, og hvor udfordringerne er størst. Denne viden er helt essentiel i arbejdet med at få dækning ud til de sidste adresser”, forklarer chef Jesper Gaardboe Jensen fra Geo Fyn.

Har du fået lyst til at dykke ned i de historiske kortlægningsdata for bredbåndsdækningen i Danmark, kan man finde det historiske datagrundlag til download her.

Fakta om data på Tjekditnet.dk

  • Energistyrelsens hjemmeside, Tjekditnet.dk, har siden 2015 givet mulighed for at undersøge mobil- og bredbåndsdækningen på alle adresser i Danmark.
  • Oplysningerne på hjemmesiden beror på data fra de danske teleudbydere, som mindst én gang om året indberetter data på adresseniveau om deres bredbåndsdækning. Der er cirka 120 udbydere, som indberetter data til Tjekditnet.dk.
  • Det nye historiske datagrundlag, som er gjort tilgængeligt, giver interessenter mulighed for at udtrække historiske rådata fra 2016 og frem om, hvilke teknologier og hastigheder, som er tilgængelige på adresseniveau på alle adresser i Danmark.
  • Det er informationer om fastnetbredbåndsdækning, som indgår i det historiske datagrundlag. Informationer om mobildækning kan ses på kortfunktionen på Tjekditnet.dk.

Kontakt

Fuldmægtig Laura Møller Nielsen, tlf.: +45 3395 0822, lmnn@ens.dk
Chefkonsulent Hans Teglhus Møller, tlf.: 3392 7585, htm@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark