Gå til indhold
Billede: European Commission
Billede: European Commission

Nyhed -

Nu kan der søges EU-støttemidler til udrulning af digital infrastruktur

EU-Kommissionen har den 12. januar 2022 åbnet for den første ansøgningsrunde under den digitale del af støtteprogrammet Connecting Europe Facility (CEF-2 Digital), hvor der gives støtte til udrulningen af digital infrastruktur i EU, herunder til 5G. EU-Kommissionen har arrangeret en informationsdag om støttemulighederne den 19. januar 2022.

EU-Kommissionen har afsat i alt 258 mio. EUR til den første ansøgningsrunde, som skal forbedre EU’s digitale infrastrukturer, herunder etableringen og opgradering af gigabitforbindelser og 5G-net.

Frem til 22. marts 2022 kl. 17.00 er det muligt at søge støtte til følgende projekter:

 • 5G-dækning langs transportkorridorer
  Initiativet skal støtte etableringen af 5G-net langs transportkorridorer på tværs af EU for at fremme 5G-dækning af lange sammenhængende transportstrækninger, herunder veje, togstrækninger og søveje.
 • 5G til ’smarte’ lokalsamfund
  Initiativet skal støtte 5G-projekter i lokalsamfund, der bl.a. kan involvere digitalisering af sundhedsydelser eller undervisning m.fl., som har samfundsøkonomisk interesse.
 • Infrastruktur til digitale globale forbindelser (herunder søkabler)
  Initiativet skal støtte forundersøgelser og etablering af bl.a. søkabler både i og mellem EU-medlemslande.
 • Netværk til paneuropæiske cloud-forbund
  Initiativet skal støtte grænseoverskridende infrastruktur, som forbinder eksisterende cloud-infrastrukturer i EU.

Læs mere om de enkelte typer af projekter i ansøgningsportalen.

Arbejdsprogrammet for CEF-2 Digital omfatter mere end 1 mia. EUR. i støttemidler for perioden 2021-2023, og der er i alt afsat 2,065 mia. EUR til udrulning af digital infrastruktur under CEF-2 Digital frem til 2027.

Online informationsdag

For mere information om de første ansøgningsrunder og ansøgningsbetingelser kan potentielle ansøgere deltage i en online informationsdag arrangeret af EU-Kommissionen onsdag den 19. januar kl. 9.30-13.30.

Kontakt:

Susanne Sharpe Møller, tlf: (+45) 3392 7558, e-mail: sshm@ens.dk

Kathrine Feldskov Andersen, tlf:  (+45) 3395 0925, e-mail: kfsa@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark