Gå til indhold
Nu skal bredbånd helt ud i alle dele af Danmark

Nyhed -

Nu skal bredbånd helt ud i alle dele af Danmark

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Kampen for at få rullet lynhurtigt bredbånd ud i hele landet intensiveres i dag, hvor regeringen åbner for pulje på 100 mio. kroner, som er målrettet de tyndt befolkede områder i Danmark.

I dag åbnes en ny æra i kampen for at rulle lynhurtigt bredbånd ud i hele landet. Som noget nyt har regeringen sammen med alle Folketingets partier lavet nye og mere fokuserede rammer for at søge om tilskud til bredbånd i hele landet.

”Med afsæt i teleforliget har regeringen afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i år. Samtidig har vi målrettet puljen mod tyndt befolkede områder og gjort det nemmere for små projekter at kvalificere sig til tilskud,” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er ca. 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der ca. 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner, men bl.a. også at flere adresser har fået bedre dækning.

”Jeg er meget tilfreds med, at alle partier i Folketinget bakker op om de nye rammer for bredbåndspuljen. Jeg vil opfordre alle interesserede – og ikke mindst dem, som bor på i tyndt befolkede områder – til at søge om tilskud til lokale bredbåndsprojekter”, siger teleminister Lars Chr. Lilleholt.

Bredbåndspuljen blev introduceret af regeringen i 2016. Puljen er siden flere gange forhøjet for at sikre regeringens ambition om lynhurtigt bredbånd i hele landet inden udgangen af 2020.

Tidsplan

De væsentligste datoer for årets bredbåndspulje:

13.-28. juni Informationsmøder
Mandag den 25. juni Ansøgningsrunden for 2018 igangsættes
Søndag den 1. juli Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2018 træder i kraft
Fredag den 31. august Sidste frist for, at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser
Onsdag den 3. oktober Sidste frist for at annoncere projekter
Onsdag den 31. oktober Ansøgningsfrist
Medio december Udsendelse af tilsagn / afslag om tilskud


Fakta

  • Der er 100 mio. kr. til rådighed i puljen i år.
  • Potentielle ansøgere vil kunne tilgå ansøgningsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk/bredbaandspulje) fra 25. juni. Ansøgningsfristen bliver 31. oktober.
  • Der kan ydes tilskud til adresser, der er registreret som boliger, virksomheder og/eller sommerhuse. Der ydes ikke tilskud til byzoneadresser i bykommuner.
  • Der er ca. 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der ca. 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner. Andre forhold, som spiller ind, er bl.a. at nogle adresser har fået bedre dækning. Endvidere indgår der flere udbydere i kortlægningen. Det betyder, at deres dækning nu også kan medregnes.
  • Læs mere om bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.


Kontakt

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark