Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Ny analyse fremhæver værktøjer til en omkostningseffektiv grøn omstilling

Energistyrelsen offentliggør analyse vedrørende mulighederne for bedre rammer for mere hensigtsmæssig placering af elforbrug og -produktion i Danmark. Analysen belyser tre værktøjer, der alle kan bidrage til en grøn omkostningseffektiv grøn omstilling.

Danmarks ambitiøse klimamålsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 og videre mod klimaneutralitet kræver en massiv elektrificering af det danske samfund med et markant øget elforbrug og store investeringer i udbygning af vedvarende energi (VE). Det forventes eksempelvis, at elektrificeringen af transportsektoren, PtX-anlæg, store og individuelle varmepumper og andre forbrugsanlæg vil medføre en stor efterspørgsel efter grøn el.

Elnettet kommer dermed til at spille en stor rolle i forhold til at sikre, at de stigende mængder VE-produktion kan transportere den grønne strøm hen til det stigende forbrug. I den sammenhæng er øget samplacering mellem elforbrug og -produktion centralt. Samplacering kan medvirke til at reducere behovet for netudbygning og potentielt indpasse mere VE i det eksisterende elnet. Dette gør sig både gældende i forhold til store elforbrugere og -producenter samt for mindre lokale sammenslutninger af forbrugere bestående af for eksempel borgere eller virksomheder.

Flere værktøjer i spil

På den baggrund bestilte Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg i december 2020 en analyse af muligheder for geografisk differentierede forbrugstariffer samt af muligheden for at ændre gældende regler for matrikelkravet og direkte linjer. Denne analyse er nu færdig og offentliggøres i dag af Energistyrelsen.

Læs rapporten "Analyse af geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer" (pdf-fil).

Rapporten belyser, hvordan muligheden for at sende geografiske prissignaler til forbrugere (via geografisk differentierede forbrugstariffer), muligheden for i særlige tilfælde at etablere direkte linjer mellem forbrug og produktion samt muligheden for lokal kollektiv tarifering kan bidrage til en bedre udnyttelse af det kollektive elnet. Alle tre værktøjer forventes at fremme en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Rapporten fokuserer desuden særligt på, hvordan det kan understøttes, at produktion og forbrug i fremtiden placeres hensigtsmæssigt i forhold til ledig kapacitet i det kollektive elnet – også kaldet samplacering. Desuden viser rapporten, hvilke konsekvenser de førnævnte tiltag vil have for samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed.

Kontakt:

Vedrørende direkte linjer:

Mia Frydensberg Ravn, fuldmægtig, mfrn@ens.dk, 3392 7492

Vedrørende forbrugstariffer:

Sissel Sofia Steinholm, fuldmægtig, sist@ens.dk, 3392 6899

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark