Gå til indhold
Billede: Colourbox (collage)
Billede: Colourbox (collage)

Nyhed -

Ny mastelejevejledning skal gøre det nemmere at fastsætte lejepriser

Energistyrelsen lancerer en ny vejledning, som skal hjælpe offentlige myndigheder med at fastsætte lejepriser for udlejning af arealer til mobilmaster og mobilantenner.


Når teleselskaberne skal udbygge deres mobilnet, kræver det, at der findes arealer, hvor de kan opføre mobilmaster og opsætte mobilantenner. I den forbindelse vil teleselskaberne typisk indgå aftaler med offentlige myndigheder om leje af offentligt ejede arealer. Når offentlige myndigheder lejer arealer ud til brug for teleselskabernes mobilmaster og mobilantenner, skal det ske på markedsvilkår. Men det er ikke altid en let opgave at fastsætte lejepriser, der afspejler markedsvilkårene. Derfor får offentlige myndigheder nu fornyet hjælp i form af en revideret vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet.


Overblik over beregningsmetoder og lovgivning

Vejledningen beskriver beregningsmetoder, som offentlige myndigheder kan tage udgangspunkt i, når de skal fastsætte lejepriser på markedsvilkår i forbindelse med udlejning af arealer til mobilmaster og mobilantenner. Vejledningen beskriver desuden en række forhold, som offentlige myndigheder skal være opmærksomme på i forbindelse med fastsættelsen af lejepriser. Eksempelvis kan man læse om statsstøttereglerne og konkurrencelovgivningen.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med både kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen, der alle har bidraget med gode erfaringer og faglig viden.

Læs vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet

Varig løsning på vej

Vejledningen er som følge af ny lovgivning kun gældende i en overgangsperiode. Overgangsperiodens varighed er på nuværende tidspunkt ikke fastsat ved dato, men Energistyrelsen er gået i dialog med relevante interessenter med henblik på at finde en alternativ, varig løsning. Vejledningen skal derfor ses som en hjælp til offentlige myndigheder, indtil en varig løsning er på plads.

Kontakt
Fuldmægtig Onno Rasmus Severin Vollers, orsv@ens.dk, telefon 33 92 79 05
Fuldmægtig Benjamin Overvad, beo@ens.dk, telefon 33 92 75 43.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark