Gå til indhold

Nyhed -

Ny opgørelse af bredbåndsdækning på Tjekditnet.dk

Flere danskere har fået adgang til høje uploadhastigheder, mens mulighederne for høje downloadhastigheder stort set er uændret. Det viser Energistyrelsens nye opgørelse af bredbåndsdækning i Danmark. Se mere på Tjekditnet.dk.

I 2015 har 84 pct. af danske boliger og virksomheder adgang til højhastighedsinternet med downloadhastigheder på 100 Mbit/s. Det er en stigning på et procentpoint siden 2014. Samtidig er boliger og virksomheders adgang til uploadhastigheder på 30 Mbit/s steget fra 64 procent i 2014 til 83 procent i 2015 – en stigning, der primært skyldes teleselskabernes opgradering af hastigheder på abonnementer via kabel-tv-nettet.

Ser man alene på boliger, viser bredbåndskortlægningen for 2015, at 87 pct. af alle boliger kan få en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download, mens 86 pct. af alle boliger har adgang til mindst 30 Mbit/s upload.

Langt størstedelen - dvs. 98 pct.- af de danske boliger og virksomheder har adgang til basalt bredbånd med en downloadhastighed på mindst 2 Mbit/s. Dette gælder for 77 pct. af sommerhusene.

Der er geografiske forskelle i dækningen med højhastighedsbredbånd. Generelt set er der god dækning med højhastighedsnet på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i byområder over hele landet, hvor hovedparten af boligerne og virksomhederne er placeret. Endvidere har hele Sydjylland, Midtjylland og dele af Fyn god adgang til højhastighedsnet uden for byerne.

De steder, som ikke har adgang til højhastighedsnet på mindst 100/30 Mbit/s, er normalt mindre områder uden for byerne, hvor der bor færre, og hvor færre driver virksomhed. Særligt findes de mindre dækkede områder i Vestjylland, visse steder i Nord- og Østjylland, på store dele af Sjælland, Lolland og på Bornholm. Endvidere er der mindre dækning med højhastighedsnet på flere af de små danske øer samt i sommerhusområder.

Tjekditnet.dk

Bredbåndskortlægningen danner desuden grundlag for opdateringen afwww.tjekditnet.dk. Her har borgere og virksomheder muligheder for at få et detaljeret billede af fastnetbredbåndsdækningen helt ned på adresseniveau. Det er således muligt at finde ud af, hvilken hastighed der kan fås og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen på den enkelte adresse.

Baggrund

  • Energistyrelsen indsamler data om de danske teleselskabers fastnetbredbåndsdækning. Det gælder bredbåndsdækning for xDSL-, fiber-, kabel tv- og faste trådløse forbindelser.
  • De indsamlede data benyttes i publikationen ”Bredbåndskortlægning 2015” samt til opdatering af www.tjekditnet.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark