Gå til indhold
Foto: René Deleuran Mølgaard Andersen, Colourbox
Foto: René Deleuran Mølgaard Andersen, Colourbox

Nyhed -

Ny pulje støtter forsøgsmøller uden for nationale testcentre

I dag åbner en pulje, der støtter forsøgsmøller, der etableres uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Puljen er på 10 MW og kan søges allerede fra i dag.

Puljen skal styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark. Indsatsen bidrager til at fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland på test og udvikling af vindmøller, der kan sikre den danske vindbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet.

Der er oprettet på 10 MW i 2018 og en pulje på 25 MW i 2019. Midlerne kan søges efter først-til-mølle-princippet. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 11 øre/kWh i en 20-årig periode, mens forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til gennemsnittet af de vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018. Indtil videre kan der kun søges om tilsagn i 2018.

Læs mere om kravene til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv. i bekendtgørelsen.

Fakta

  • Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.
  • I februar 2018 besluttede parterne at ændre Stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land.

Kontakt

Har du spørgsmål til kravene til ansøgningen, kan du kontakte VE-administrationen på telefon: 70 21 50 74 eller på mail: VE@ens.dk.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark