Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Ny pulje støtter projekter for teknologier til reduktion af udledningen af drivhusgasser i landbruget

Energistyrelsen åbner nu for ansøgninger til ny pulje, der giver tilskud til udviklingsprojekter, som kan fremme teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren. Puljen kan søges frem til 1. april i år.

Det er afgørende for Danmarks reduktion af udledninger af drivhusgasser, at der sker en udvikling og implementering af nye teknologier med et stort reduktionspotentiale – specielt inden for landbrugssektoren.

På den baggrund åbner Energistyrelsen nu for ansøgninger om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter gennem puljen for fremme af teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne og ansøgningsprocessen her, hvor du finder det samlede ansøgningsmateriale.

Puljens midler på finansloven for 2022 er finansieret af Den Europæiske Union under NextGenerationEU-initiativet.

Nye teknologier har stort reduktionspotentiale

Hvis man eksempelvis anvender termisk pyrolyseteknologi, kan rest- og affaldsprodukter fra landbrugs- og affaldssektoren omdannes til gas og olie. Disse energiformer kan efterfølgende anvendes eller raffineres til flydende brændstoffer som eksempelvis flybrændstof, som kan substituere fossilt brændstof.

Ved processen dannes der produktet biokul, som potentielt har en stor klimaeffekt, da det kan binde en stor del af kulstoffet fra den oprindelige biomasse. Biokul nedbrydes meget langsomt, så kulstoffet lagres langvarigt i jorden, og derved reduceres CO2-udledningen til atmosfæren. Anvendelsen af de nye teknologier kan også være forbundet med agronomiske fordele inden for gødningsværdi med videre.

Det er den type teknologier, som den nye pulje sigter på at fremme. De vurderes at have et betydeligt potentiale i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser - ikke mindst i landbrugssektoren.

Fakta

  • Tilskudsordningen administreres af Energistyrelsens Center for Energiadministration, og der udbydes i alt 194 mio. kr. som tilsagn i 2022 om tilskud til gennemførelse af projekter.
  • Ansøgningsfristen er den 1. april 2022 kl. 12:00. Ansøgninger skal indgives via Energistyrelsens tilskudsportal.
  • Afgørelse om tildeling af tilsagn om tilskud til de prioriterede projekter inden for bevillingsrammen forventes at ske i juni 2022.

Kontakt

Ved spørgsmål vedrørende tilskudsordningen:

Jan Engelbreckt Bünger, tlf. 33 92 75 89, jbu@ens.dk.

Mikael Pedersen, tlf. 33 95 09 52, mlpn@ens.dk.

Her kan der også ydes vejledning i forhold til påtænkte ansøgninger om tilskud set i forhold til puljens formål og de administrative krav.

Ved presserelaterede spørgsmål:

Presserådgiver Laura Andersen, lrsn@ens.dk, 3395 0906

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark