Gå til indhold
Nyt pristillæg til elektricitet på forsøgsmøller på nationale testcentre

Nyhed -

Nyt pristillæg til elektricitet på forsøgsmøller på nationale testcentre

1. juli 2018 åbnede en pulje på 102 mio. kr. til forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet.

Formålet med ordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland inden for test og udvikling af vindmøller. Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud.

Der er afsat 102 mio. kr. for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019 til forsøgsmøller inden for de to nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet.

Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 13 øre/kWh. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til det højeste accepterede bud i det teknologineutrale udbud for 2018. Der kan derfor kun søges om tilsagn i 2018 indtil videre. Bekendtgørelsen forventes at blive ændret med fastsættelse af pristillægget, som derefter gælder for tilsagn om støtte meddelt i 2019. Hvis puljen måtte være opbrugt i 2018, fastsættes der ikke pristillæg for 2019.

Læs mere om kravene til indholdet af ansøgningen, frist for ansøgning mv. i bekendtgørelsen.

Fakta

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land. For forsøgsmøller, der opstilles uden for de nationale testcentre, kan reglerne dog først udstedes, når Europa-Kommissionen har godkendt ordningen. Dette forventes at ske i 2018.

Kontakt

Har du spørgsmål til kravene til ansøgningen, bedes du kontakte VE-administrationen på telefon: 70 21 50 74 eller på mail: VE@ens.dk.

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark