Gå til indhold
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nyhed -

Nyt roadmap viser, hvordan Indonesien kan nå sit 2025-mål for vedvarende energi

Indonesien kan nå sit mål om mere end en fordobling af andelen af vedvarende energi i 2025 – altså om bare fire år. Nås 2025-målet vil Indonesien sænke sin CO2-udledning med, hvad der svarer til mere end 1,5 gange Danmarks CO2-udledning fra energiforbrug. Det viser et roadmap, som Energistyrelsen har udarbejdet i samarbejde med det indonesiske energiministerium.

Med mere end 270 millioner indbyggere har Indonesien verdens fjerde største befolkning, og landet har i de seneste år oplevet en kraftig stigning i udledningen af drivhusgasser. Den udvikling ønsker landet at bremse. Indonesien har derfor sat et mål om at mere end fordoble sit nuværende niveau af vedvarende energi; fra ca. 11 til 23 procent af den samlede elproduktion.

Dette er muligt, hvis landet følger anvisningerne i et nyt roadmap – en form for køreplan, der viser vejen – som Energistyrelsen og det indonesiske energiministerium sammen har udarbejdet. Det indeholder anbefalinger på regionalt niveau og fokuserer både på det tekniske bag integrationen af variable energikilder og politiske rammevilkår, der kan accelerere andelen af vedvarende energi i det samlede energimix. De tre største energikilder i udbygningen er geotermisk energi, hydro- og solenergi. Gevinsten vil være massive CO2-reduktioner. De seneste år har andelen af vedvarende energi stagneret omkring 10-12 procent. Hvis Indonesien lykkes med at nå de 23 procent vedvarende energi, vil det mindske udslippet fra elforbruget med hele 50 mio. ton CO2. Det svarer til mere end 1,5 gange Danmarks CO2-udledning fra energiforbrug.

Læs 'Renewable Energy Pipeline’. 

Fakta:

  • Det danske-indonesiske myndighedssamarbejde om energi drives af Energistyrelsen i tæt samarbejde med den danske ambassade i Indonesien og med inddragelse af bl.a. Energinet.
  • Samarbejdet blev etableret i 2016 og er fornyet og styrket i et nyt program fra 2020-2025, som har fokus på at understøtte Indonesien i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål for energi og klima.
  • Programmet finansieres af Udenrigsministeriets SSC-program og et klimapuljeprogram.
  • Som en del af samarbejdet gennemfører National Energy Council (NEC), regionale indonesiske myndigheder og Energistyrelsen en indsats omkring energiplanlægning.
  • Foruden NEC er Energistyrelsens kernesamarbejde med det indonesiske energiministerium (MEMR) samt det statslige selskab PLN, der dækker hele energiforsyningskæden fra produktion til distribution.

Kontakt

Birgitte Torntoft, brto@ens.dk, +45 33 92 79 01

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark