Gå til indhold
Billede: Lars Schmidt
Billede: Lars Schmidt

Nyhed -

Orientering om udmeldelse af prisloft for overskudsvarme 2022

Energistyrelsen forventer d. 1. januar at udmelde et prisloft for overskudsvarme for 2022.

Energistyrelsen forventer d. 1. januar 2022 at udmelde et prisloft for overskudsvarme gældende for kalenderåret 2022. Det vil være første år, at Energistyrelsen udmelder prisloftet. Prisloftet udgør et loft over de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som en varmeforsyningsvirksomhed må indregne i sine priser.

Prisloftet forventes at blive fastsat til 77 kr./GJ.

Regelgrundlag

Energistyrelsen forventes hvert år at udmelde et prisloft for overskudsvarme jf. bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på levering af overskudsvarme. Bekendtgørelsens ikrafttræden og dermed udmeldelse af prisloftet afhænger af vedtagelsen af lovforslag L60.

Prisloftet fastsættes som et simpelt gennemsnit af de samlede produktionsomkostninger for opvarmet vand, der er produceret på en fliskedel, samt for opvarmet vand, der er produceret på en varmepumpe med luft som varmekilde. Produktionsomkostningerne beregnes på baggrund af Energistyrelsens seneste data fra Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme og Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner. De omkostninger, der indgår i beregningen, samt beregningsmetoden, fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

Kontakt 

Fuldmægtig Toke Liengaard, 33927574, tkld@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark