Gå til indhold
Støtteordning til vindmøller udløber i februar 2018

Nyhed -

Støtteordning til vindmøller udløber i februar 2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: Den såkaldte ”25-øre” støtteordning til landvindmøller og havvindmøller under åben-dør ordningen udløber d. 21. februar 2018. Regeringen arbejder på en ny støttemodel.

Siden 2008 har ejere af landvindmøller og havvindmøller under åben dør-ordningen kunnet modtage et fast pristillæg på 25 øre i støtte pr. kilowatttime produceret elektricitet. Støtteordningen er statsstøttegodkendt af EU frem til 21. februar 2018, og sidste dato for at nettilslutte en vindmølle, hvis den skal have støtte fra 25-øre-ordningen, er derfor d. 20. februar 2018. Regeringen arbejder nu på en ny støttemodel.

Flere vindmøller end forventet

Udbygningen af landvind går bedre end forventet i energiaftalen fra 2012. De seneste prognoser fra Energistyrelsen viser, at der i 2020 vil være knap 60 pct. større kapacitet landvindmøller end forventet i energiaftalen fra 2012.

Siden 2012 er der opstillet 991 MW vindmøllekapacitet, mens der er nedtaget 194 MW. Det giver en nettoudbygning på 797 MW, hvilket er knap 60 pct. mere end de 500 MW, som var forventningen i Energiaftalen fra 2012.

”Udbygningen af landvind går over al forventning, og vi ser ud til at komme længere med udbygningen frem mod 2020, end vi havde regnet med. Jeg er opmærksom på, at der p.t. kan være noget usikkerhed for kommende projekter for landvindmøller, og jeg vil arbejde for en hurtig afklaring om en ny ordning, ”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Regeringen arbejder på en ny støtteordning

Regeringen arbejder på en ny støttemodel, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan en ny ordning skal udformes. Den vil skulle leve op til EU-kommissionens retningslinjer for statsstøttemidler.

Kontakt

Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
41729077
rasbj@efkm.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark