Gå til indhold

Nyhed -

Teknologineutralt udbud 2018 afgjort

Det teknologineutrale udbud 2018 er nu afgjort og har givet rekordlavt støtteniveau til landvindmøller og solceller. Budget for udbuddet var 254 mio. kr. (2018-priser).

Det teknologineutrale udbud, der blev igangsat d. 27. september 2018 med frist for tilbud d. 26. november 2018, er nu afgjort.

Energistyrelsen har modtaget i alt 17 tilbud med projekter på i alt ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. I alt forventes der at blive indgået 6 kontrakter heraf 3 kontrakter for ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter for ca. 104 MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 hustandes elforbrug. Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg er 2,28 øre/kWh.

Anlæg omfattet af vindende tilbud skal nettilsluttes inden for to år fra kontraktunderskrivelsen, og støtteperioden løber i 20 år. Pristillægget gives som "pay-as-bid", hvilket betyder, at hver vindende tilbudsgiver vil modtage den tilbudte støttesats, og at de derfor får forskellige støttesatser.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte d. 26. september 2017 en ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019. Det skyldtes bl.a., at den tidligere støtteordning til landvind udløb d. 21. februar 2018, og at der ikke var en åben støtteordning til solceller. Der var et budloft på 13 øre/kWh i 2018 udbudsrunden.

Se øvrig information om de vindende tilbud i faktaarket på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Sobia Waheed, tlf.: 33 92 66 36, e-mail: sow@ens.dk

Emil Axelsen, tlf.: 33 92 77 01, e-mail: eax@ens.dk

Stine Roland Knudsen, tlf.: 33 92 49 45, e-mail: srk@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark