Gå til indhold
To biomassestøtteordninger lukkes

Nyhed -

To biomassestøtteordninger lukkes

To støtteordninger til særlige elproduktionsanlæg, der anvender biomasse som energikilde, lukkes med virkning fra årsskiftet. Ordningerne er ulovlige efter de eksisterende EU retningslinjer for statsstøtte.

VE-loven indeholder to støtteordninger til særlige el-produktionsanlæg, der anvender biomasse som energikilde enten alene eller sammen med andre brændsler (§ 44 stk. 2 og 3). Støtteordningerne er ikke blevet anmeldt til og godkendt af Europa-Kommissionen, inden de blev sat i kraft. Dermed er støtteordningerne ulovlige.

Ordningerne kan ikke i sin nuværende form lovliggøres efter de eksisterende retningslinjer for statsstøtte. Energi-, forsynings- og klimaministeren har bl.a. på den baggrund oplyst energiforligskredsen, at støtteordningerne lukkes. Lukningen sker med virkning fra 1. januar 2017. Ordningerne omfattede bl.a. anlæg af typen organic rankine cycle (ORC-anlæg) og stirlingmotorer, der anvender biomasse som energikilde.

Støtteordningerne har kun været anvendt i begrænset omfang.Der er allerede to støtteordninger i VE-loven for elektricitet fra anlæg, der anvender biomasse, som i stedet kan søges hos Energinet.dk. Den ene er den generelle støtteordning for biomasseanlæg efter § 45, hvor statsstøttegodkendelsen udløber 31. marts 2019, og den anden er støtteordningen for særlige anlæg på 6 kW eller derunder efter § 44, stk. 5, hvor statsstøttegodkendelsen vil udløbe den 31. december 2020.

Kontakt:

Kontorchef Jane Glindvad Kristensen, jgk@ens.dk, tlf. 4128 4676

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, tlf. 2513 7846

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark