Gå til indhold
Vietnam vil spare energi med ny guide efter dansk model

Nyhed -

Vietnam vil spare energi med ny guide efter dansk model

Det vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, har netop lanceret en energieffektivitetsguide efter dansk model. Guiden skal hjælpe landets 63 provinser med at identificere og høste 5-7 procents energibesparelser frem mod 2025.

Guiden er udviklet på baggrund af danske erfaringer inden for strategisk energiplanlægning for kommuner, og er en milepæl i Energistyrelsens samarbejde med MOIT. Vietnams 63 provinser kan med udgangspunkt i den nye guideline, og en række værktøjer, identificere oplagte energibesparelser inden for industri, byggeri, transport og kraftværker.

Særligt vietnamesisk industri rummer potentiale for betydelige energibesparelser. Industrien er en af Vietnams mest energiforbrugende sektorer og spiller derfor en vigtig rolle i Vietnams grønne omstilling. Beregninger viser, at industrien kan spare op til 8% af det årlige energiforbrug alene ved håndhævelse af nuværende lovgivning. Endnu større besparelser kan derfor opnås med de nye retningslinjer i den netop lancerede guideline.

Provinserne vil på baggrund af lokale forhold lancere incitamentsordninger, såsom frivillige aftaler for industrien, informationskampagner og direkte investeringsstøtte, der kan motivere de energiintensive sektorer i at omstille til mere energieffektive løsninger.

Med energieffektivisering følger ofte andre positive samfundsmæssige effekter såsom forbedret forsyningssikkerhed, øget konkurrenceevne og reduceret klima- og miljømæssigt aftryk fra energisystemet.

Markant stigning i energiforbrug

Vietnam har oplevet markante stigninger i energiforbruget, og særligt i elforbruget med en årlig vækst på 9-10 procent det seneste årti. Ifølge den vietnamesiske regering er det en bunden opgave for at opretholde høj økonomisk vækst i landet, at det nationale energiforbrug, stiger i de kommende år. Samtidig har regeringen forpligtet sig til i Paris-aftalen at sikre en bæredygtig udvikling for klima og miljø. Det er en massiv udfordring, som Danmark hjælper de vietnamesiske energimyndigheder med at håndtere, da det nuværende energisystem i høj grad er baseret på fossile brændsler.

Om det dansk-vietnamesiske energisamarbejde

Det dansk-vietnamesiske myndighedspartnerskab om energi drives af Energistyrelsen og finansieres af Udenrigsministeriet gennem Klimapuljen.

Samarbejdet blev etableret i 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål inden for bl.a. energi og klima.

Som en del af samarbejdet gennemfører MOIT og Energistyrelsen en indsats omkring langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energi i el-systemet og energieffektivisering i industrien.

Danmark har 16 myndighedspartnerskaber om energi med lande der til sammen udleder mere end 65 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling. 

Related links

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark