Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Nyhed -

Vietnam vil udvikle havvind med inspiration fra Danmark

Et samarbejde mellem Energistyrelsen og den vietnamesiske energimyndighed Electricity and Renewable Energy Authority (EREA) skal kortlægge potentialet for havvind i Vietnam. Den sydøstasiatiske nation skal investere milliarder i sin fremtidige energiproduktion for at imødekomme stigende energiefterspørgsel. Derfor besøger en vietnamesisk delegation i disse dage arnestedet for havvind for at lade sig inspirere af danske løsninger og kompetencer.

Energistyrelsen og den vietnamesiske energimyndighed Electricity and Renewable Energy Authority (EREA) har indledt et samarbejde for sammen at sætte tal på potentialet for havvind i Vietnam. I disse dage er EREA på 10 dages studietur i Danmark for at lade sig inspirere af danske kompetencer og løsninger inden for havvind, energiplanlægning og energieffektivitet. Det vietnamesisk fastland har 3.260 km kystlinje og med vindhastigheder på mellem 7-11 meter betragtes havet øst for Ho Chi Minh City som et af de områder i Asien med størst potentiale for at producere energi fra havvind.

Vietnam er det 14. mest folkerige land i verden, og har i de seneste år oplevet en enorm stigning i landets energiforbrug med årlige vækstrater på omkring 6 procent. Dette har samtidig medført en massiv udbygning af fossil energi, og landets CO₂-udledninger fra energi er næsten syvdoblet fra 1994 til 2004. For at imødekomme den stigende energiefterspørgsmål skal der investeres milliardbeløb i Vietnams fremtidige energiproduktion, og for at reducere de globale drivhusgasudledninger er det afgørende, at vækstøkonomier som Vietnam vælger at investere i grøn teknologi frem for sort.


På studietur Danmark rundt

I en uge rejser delegationen, der ledes af EREAs generaldirektør Phuong Hoang Kim, Danmark rundt for at besøge Energistyrelsen og Energy Lab i København, Avedøreværket i Hvidovre, testfaciliteterne på Lindø Offshore Renewables Center i Munkebo, Siemens-Gamesa Renewable Energy i Brande, Energinet i Fredericia og udskibnings-, produktions- og driftsfaciliteterne til havvind omkring Esbjerg Havn.

Næste skridt er at Energistyrelsen og EREA i et myndighedssamarbejde vil udarbejde et roadmap til de vietnamesiske myndigheder med bud på, hvordan udviklingen af havvind kan kickstartes i de kommende år, og resultatet skal præsenteres på en workshop i Hanoi inden sommeren 2020. På studieturen er der derfor fokus på de væsentligste aspekter inden for energieffektivitet, energiplanlægning og i særdeleshed havvind, herunder forskning og udvikling, regulering og planlægning, produktion af havvindmøller og drift af kæmpe havvindmølleparker.

Dansk-vietnamesisk energipartnerskab med perspektiv

Delegationsbesøget er en del af et bredere myndighedssamarbejde med mellem Danmark og Vietnam, som drives af Center for Global Rådgivning i Energistyrelsen. Samarbejdet har i de seneste år bl.a. haft fokus på energieffektivitet, integration af vedvarende energikilder og langsigtet energiplanlægning og -modellering, men omfatter nu også havvind. Senest har der været afholdt energiseminar i Ha Long City med medlemmer af det vietnamesiske parlament, herunder viceformanden for den videnskabelige komite, hvor fokus var på Vietnams grønne transition samt målsætninger inden for vedvarende energi og energieffektivitet i forhold til verdensmålene.

Den 4. november kulminerer samarbejdet omkring energimodellering med publiceringen af Vietnam Energy Outlook Report 2019, som viser scenarier for hvordan Vietnams energisektor kan udvikle sig i en mere grøn og mere omkostningseffektiv retning. Rapporten lanceres i Hanoi den 4. november med deltagelse af departementschefen i Klima- Energi og Forsyningsministeriet, Morten Bæk.


Mere om samarbejdet

  • Det dansk-vietnamesiske energipartnerskab drives af Energistyrelsen og finansieres af Udenrigsministeriet gennem Klimapuljen.
  • Samarbejdet blev etableret i år 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål for energi og klima.
  • Danmark har 15 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO₂. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.


Kontakt

Søren Storgaard Sørensen, +45 3392 6765, ssts@ens.dk
Nadeem Niwaz, +45 3395 5808, nni@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark