Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Workshop om EU-støtte til søkabler, 5G-transportkorridorer og ’Smart Community’-projekter

Energistyrelsen holder workshop d. 4. februar kl. 10-12 om mulighederne for at søge EU-støtte til etablering af søkabler, 5G-transportkorridorer og 5G-understøttede ’Smart Community’-projekter.

EU-Kommissionen har åbnet for den første ansøgningsrunde under den digitale del af støtteprogrammet Connecting Europe Facility (CEF-2 Digital). Energistyrelsen afholder derfor en online-workshop for at understøtte danske aktører, som har interesse i at søge EU-støtteprogrammet.

Der er afsat i alt 258 mio. EUR til den første ansøgningsrunde, som skal forbedre EU’s digitale infrastrukturer, herunder etableringen og opgradering af gigabit-forbindelser og 5G-net.

Til workshoppen vil der blive givet information om rammerne for CEF 2 Digital, ansøgningsprocessen og danske myndigheders bidrag hertil. Workshoppens formål er at afdække behov, muligheder og interessen for danske projekter blandt teleselskaber, kommuner, universiteter og andre interessenter.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i workshoppen. Energistyrelsen vil efter tilmelding til workshoppen via tele@ens.dk fremsende en række spørgsmål til de tilmeldte, som vil være med til at danne rammen for workshoppen.

Tid: Fredag den 4. februar 2022 kl. 10.00-12.00.

Tilmelding: tele@ens.dk  senest den 31. januar 2022.

For mere information om de første ansøgningsrunder og ansøgningsbetingelser kan oplæggene på EU-Kommissionens infodag den 19. februar 2022 genses.

Det fulde arbejdsprogram for CEF 2 Digital 2021-2025 er tilgængeligt her.

Læs også mere om CEF 2 Digital på Energistyrelsens hjemmeside her.

Kontakt

Susanne Sharpe Møller, tlf: (+45) 3392 7558, e-mail: sshm@ens.dk

Anne Louise Vogensen, tlf: (+45) 3395 5800, e-mail: alvn@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark