Gå til indhold
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.

Pressemeddelelse -

125 projekter har søgt om tilskud fra bredbåndspuljen

Projekterne omfatter knap 3700 boliger, virksomheder og sommerhuse. Ansøgningerne kommer primært fra Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.

Energistyrelsen har modtaget 125 ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2019. Ansøgningerne omfatter knap 3.700 adresser. Der er samlet søgt om tilskud for godt 107 mio. kr.

Hovedparten af ansøgningerne fordeler sig næsten ligeligt mellem Region Midtjylland (44 ansøgninger), Region Syddanmark (41 ansøgninger) og Region Sjælland (45 ansøgninger). Der er 7 ansøgninger fra Region Hovedstaden og ingen fra Region Nordjylland. Nogle af projekterne vedrører adresser i to eller tre kommuner og tæller derfor med i mere end én kommune.

Energistyrelsen forventer at udsende tilsagn medio december.

Se oversigt over ansøgte projekter


Fakta om bredbåndspuljen

  • Bredbåndspuljen blev igangsat som en firårig forsøgsordning i 2016.
  • I 2016-2018 blev der udmøntet godt 280 mio. kr. Der er givet tilsagn om tilskud til 164 projekter omfattende godt 12.000 adresser.
  • Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen 2019.


Kontakt

Chefkonsulent Henrik Kjær, telefon 3392 7913, e-mail hkj@ens.dk.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark