Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Bredbåndspuljen 2021 åbner i dag

I dag åbner ansøgningsrunden til Bredbåndpuljen 2021. I år er der afsat 100 mio. kr. til puljen, og Energistyrelsen afvikler i den kommende tid en række informationsmøder rundt om i landet.


Flere og flere danskere får adgang til hurtigt bredbånd. Der er dog omkring 50.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse), hvor udsigten til at få adgang til hurtigt bredbånd er så dårlig, så de kan søge om tilskud fra Bredbåndspuljen. Man kan ikke søge puljen som enkeltstående adresse, men skal gå sammen med andre i sit lokalområde, hvis man ønsker at søge om tilskud.

Rammerne for Bredbåndpuljen er politisk fastsat. Der er generelt et stort fokus på, at puljen skal være målrettet de dele af landet med dårligst udsigt til at få adgang til hurtigt bredbånd på almindelige markedsvilkår.

”I år har politikerne blandt andet besluttet, at puljen skal have fokus på at få dækket nogle af de småøer, hvor der endnu ikke er mulighed for højhastighedsbredbånd. Vi håber derfor, at man på nogle af disse øer vil gribe muligheden for at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen”, fortæller Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

Informationsmøder om Bredbåndspuljen

”Det er ikke helt enkelt at søge om tilskud fra Bredbåndspuljen. Derfor kommer vi rundt i landet for at fortælle om ansøgningsprocessen på en række informationsmøder.”, siger Kristoffer Böttzauw.

Sammen med lokale samarbejdspartnere er der planlagt informationsmøder følgende steder.

2/6

Midtsjælland – Lejre

7/6

Fyn – Odense

8/6

Midt- og Vestjylland – Holstebro

9/6

Nordsjælland – Helsinge

10/6

Sydsjælland – Vordingborg

15/6

Østjylland – Tørring

16/6

Himmerland – Års

22/6

Nordvestsjælland – Kalundborg

Du kan læse mere om Bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen på ens.dk/bredbaandspulje. Her kan du også tilmelde dig et informationsmøde om puljen.Endvidere holder Energistyrelsen et informationsmøde online den 3. juni.

Kontakt

Chefkonsulent Henrik Kjær, 3392 7913, hkj@ens.dk

Fakta

  • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2021. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Det samme skal den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbåndsdækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
  • P.t. er der registreret cirka 50.000 tilskudsberettigede adresser. Man kan se, om en adresse er registreret som tilskudsberettiget på www.bredbaandspulje.ens.dk.
  • Bredbåndspuljen blev etableret i 2016. I perioden 2016-2020 er der givet tilsagn om tilskud til hurtigt bredbånd til 379 projekter, som samlet omfatter ca. 21.000 adresser.

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark